banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

20/05/2008

Nghiên cứu kiến thức và thực hành chăm sóc trẻ sơ sinh tại 2 huyện Ngọc Lặc, Như Thanh - Thanh Hoá

Lương Ngọc Trương - Kim Bảo Giang
Trần Phúc Nguyệt - Lê Thị Tài

Sở Y tế Thanh Hóa, Trường Đại học Y Hà Nội


Trên thế giới hàng năm có khoảng 8 triệu trẻ sơ sinh tử vong, chiếm 2/3 tổng số tử vong trẻ dưới 1 tuổi, trong đó 2/3 số sơ sinh tử vong trong tuần đầu và 2/3 số này tử vong trong 24 giờ đầu. Tỷ lệ tử vong sơ sinh ở 1 số nước ở Châu Âu chỉ khoảng 3,5 , trong khi ở một số nước Châu Phi lên tới 130‰.

* Nội dung chi tiết bài viết vui lòng bạn tải file .pdf


Files đính kèm