banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Chất lượng bệnh viện

10

tháng 02

An toàn người bệnh (ATNB) là sự phòng ngừa các sai sót có thể gây nguy hại cho người bệnh trong quá trình điều trị và chăm sóc. Chính vì tầm quan trọng ý nghĩa thiết thực của công tác này, sở y tế Tp.HCM năm 2014 đã ban hành 20 khuyến cáo triển khai hoạt động an toàn người bệnh tại các bệnh viện.

Chất lượng BV Từ Dũ năm 2013
07/04/2014

Phiếu kiểm tra - giám sát chuyên đề An toàn người bệnh
07/04/2014