banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
Kinh nghiệm triển khai khuyến cáo về an toàn người bệnh tại bệnh viện Từ Dũ

An toàn người bệnh (ATNB) là sự phòng ngừa các sai sót có thể gây nguy hại cho người bệnh trong quá trình điều trị và chăm sóc. Chính vì tầm quan trọng ý nghĩa thiết thực của công tác này, sở y tế Tp.HCM năm 2014 đã ban hành 20 khuyến cáo triển khai hoạt động an toàn người bệnh tại các bệnh viện.

Logotudu.jpg
Chất lượng BV Từ Dũ năm 2013

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Phiếu kiểm tra - giám sát chuyên đề An toàn người bệnh

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm