banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
Tài liệu hướng dẫn xây dựng qui trình "Process map" & "Process writing"

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014

Tên bệnh viện: Bệnh viện Từ Dũ
Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp. HCM
Tuyến:
Hạng: 01
Họ và tên Giám đốc bệnh viện: BS. Lê Quang Thanh