banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Bệnh viện Từ Dũ

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Quyết định bổ nhiệm bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Bệnh viện Từ Dũ

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Quyết định thành lập Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của Bệnh viện Từ Dũ

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

So sánh hiệu quả khởi phát chuyển dạ của Prostaglandin E2 và ống thông Foley ở thai ≥37 tuần thiểu ối

Với một số ưu điểm vượt trội về khả năng làm chín muồi cổ tử cung  của PGE2 cho phép các bác sĩ có một sự lựa chọn thích hợp trên từng sản phụ khi có chỉ định khởi phác chuyển dạ để đạt được kết quả cuối cùng là tăng tỉ lệ sanh thường và giảm tỉ lệ mổ lấy thai. Qua đề tài này cho thấy PGE2 có thể được sử dụng để gây khởi phát chuyển dạ tại bệnh viện Từ Dũ.