banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

28/02/2022

Thông báo tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động năm 2022

Điều kiện chung cho các vị trí: 

1. Tuổi: dưới 35

 2. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp hệ chính quy đúng chuyên ngành dự tuyển

 3. Chứng chỉ:

 * Ngoại ngữ:

- Trình độ bậc A2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam (hoặc tương đương theo khung tham chiếu đã quy định). 

* Tin học:

- Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin. 

4. Có lý lịch rõ ràng, Sức khỏe tốt. 

5. Ưu tiên:

- Có bằng sau đại học.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dự tuyển.

- Tốt nghiệp chuyên ngành xếp loại: Khá – Giỏi. 

6. Hồ sơ chi tiết (xem file đính kèm)

7. Các vị trí tuyển, điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể

7.1 BÁC SĨ CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa.

- Tốt nghiệp sau đại học (ThS; CK1; CK2…)

- Ưu tiên: được đào tạo từ trường Đại học Y dược TPHCM/ Đại học Y Phạm Ngọc Thạch.

Có chứng chỉ hành nghề.

7.2 BÁC SĨ CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC/ NHI KHOA/ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH/ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG/ DINH DƯỠNG

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp định hướng chuyên khoa chuyên ngành dự tuyển.

- Tốt nghiệp Bác sĩ Y Đa khoa.

- Ưu tiên: được đào tạo từ trường Đại học Y dược TPHCM/ Đại học Y Phạm Ngọc Thạch.

                  Tốt nghiệp sau đại học (ThS; CK1; CK2…)  

                  Có chứng chỉ hành nghề.

7.3 HỘ SINH

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học.

- Ưu tiên: được đào tạo từ trường Đại học Y dược TPHCM/ Đại học Y Phạm Ngọc Thạch.

                  Có chứng chỉ hành nghề.

7.4 DƯỢC SĨ / CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM/ CỬ NHÂN GÂY MÊ HỒI SỨC

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học.

-  Ưu tiên:  được đào tạo từ trường Đại học Y dược TPHCM.

                   Tốt nghiệp sau đại học (ThS; CK1; CK2…)

                   Có chứng chỉ hành nghề.

7.5 KẾ TOÁN

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học.

           - Ưu tiên: được đào tạo từ trường Đại học Kinh tế TPHCM.

                           Có kinh nghiệm chuyên ngành đào tạo.

7.6 CHUYÊN NGÀNH KHÁC          

              1. Lái xe (Có bằng lái xe dấu D).

            -  Có bằng chuyên môn tương ứng các chuyên ngành

           -  Có kinh nghiệm làm việc.

Thời gian nhận hồ sơ: 01/03/2022 – 31/08/2022 (giờ hành chính). 

Nhận hồ sơ : CN. PHƯƠNG THẢO (Phòng TCCB)          ĐT : 028.54042819