banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

27/02/2019

Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2019. Phòng Tổ chức cán bộ thông báo tuyển dụng nhân sự gồm các chuyên môn:

1.   Bác sĩ Chuyên ngành Sản phụ khoa   : 13
2.   Bác sĩ  Siêu âm  : 03
3.   Bác sĩ Nhi khoa     : 01
4.   Bác sĩ chuyên ngành Nội khoa (Khoa GMHS) : 02
5.   Bác sĩ chuyên ngành huyết học (Khoa XNDTYH) : 01
6.   Hộ sinh   : 29
7.   Dược sĩ : 06
8.   Cử nhân xét nghiệm  : 02
9.   Kế toán/Cử nhân kinh tế  : 05
10.   Điều dưỡng Gây mê hồi sức : 01
11.   Điều dưỡng : 02
12.   Cử nhân Quản trị bệnh viện/QT NNL  : 02
13.   Kỹ sư xây dựng : 01
14.   Kỹ sư Công nghệ thông tin (phần mềm và cứng) : 04
15.   Kỹ sư vật lý y sinh : 01
16.   Công nghệ sinh học  : 01
17.   Nhân viên khác (mộc/hàn/điện/kho) : 04

 

 * Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.