banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

12/04/2014

Đề tài đã nghiệm thu năm 2013

STT

TÊN ĐỀ TÀI

MÃ SỐ

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

1

Kết quả cấy kiểm tra vi sinh môi trường, dụng cụ, bàn tay nhân viên y tế tại khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức, khoa sơ sinh, khoa Sanh bệnh viện Từ Dũ

CS/TD/11/02

Bs.CKI Lưu Thế Duyên
Bs Vũ Duy Minh

10/2010 – 10/2011

2

Đánh giá hiệu quả chuyển đổi kháng sinh từ đường tiêm tĩnh mạch sang đường uống trên bệnh nhân sau mổ phụ khoa tại bệnh viện Từ Dũ

CS/TD/11/07

Ts.Bs Huỳnh Thị Thu Thủy

06/2011 – 05/2012

3

So sánh hiệu quả khởi phát chuyển dạ của prostaglandin E2 và ống thông Foley ở thai ≥ 37 tuần thiểu ối

CS/TD/12/11

Bs Nguyễn Bá Mỹ Ngọc

02/2011-12/2012

4

Hiệu quả khởi phát chuyển dạ của misoprostol  ngậm dưới lưỡi ở thai 23-27 tuần ối vỡ non có chỉ định chấm dứt thai kỳ

CS/TD/11/11

BS Trần Thị Nhật Thiên Trang

10-2011-03/2012

5

Điều trị thai ngoài tử cung bám ở vết mổ cũ tuổi thai dưới 12 tuần tại bệnh viện Từ Dũ năm 2012

CS/TD/11/10

BS Trương Diễm Phượng

10/2011 – 03/2012

6

Tỷ lệ nhiễm Rubella trong ba tháng đầu thai kỳ và các yếu tố liên quan tại bệnh viện Từ Dũ

CS/TD/10/18

Bs Phạm Quang Nhật

11/2009 – 11/2010

7

Sử dụng kháng sinh dự phòng trên những phụ nữ mổ lấy thai và mổ phụ khoa tại bệnh viện 2010 - 2011

CS/TD/11/04

Ths.Bs Lê Quang Thanh

10/2010 – 10/2011

8

Đánh giá hiệu quả làm giảm thời gian ra huyết âm đạo của viên thuốc ngừa thai kết hợp sau phá thai nội khoa đối với thai dưới 50 ngày vô kinh

CS/TD/08/05

Bs Hoàng Thị Diễm Tuyết

2008 - 2010

9

Đánh giá hiệu quả giảm đau chuyển dạ bằng kết hợp tê tủy sống và ngoài màng cứng với hỗn hợp bupivacain và fentanyl

CS/TD/12/07

Bs.CKI Hồng Công Danh

02/2012-01/2013

10

So sánh kết cục sanh ngã âm đạo giữa có và không giảm đau bằng gây tê ngoài màng cứng

CS/TD/11/12

Bsác sĩ Phan Thị Thu Ba

11/2011-07/2012

11

Khảo sát sự hài lòng của thân nhân bệnh nhi đối với công tác chăm sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Từ Dũ

CS/TD/10/04

HS Lê Thị Kim Hoàng

10/2009 – 10/2010