09540223_banner-tu-du_1440x164-Sonno-PC.jpg

14/05/2018

Thư mời chào giá

Kính gửi: Quý Công ty thẩm định giá thiết bị y tế.

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,

Để thực hiện các thủ tục mua sắm theo quy định, Bệnh viện Từ Dũ kính đề nghị Quý Công ty có chức năng thẩm định giá thiết bị y tế gửi báo giá chi phí thẩm định giá các thiết bị y tế để Bệnh viện Từ Dũ làm cơ sở xác định giá kế hoạch mua sắm (danh mục đính kèm).

- Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/5/2018.

- Địa điểm: phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ: 284 Cống Quỳnh – phường Phạm Ngũ Lão - quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028 54042811

Trân trọng ./.

DANH MỤC

THIẾT BỊ Y TẾ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ MUA MỚI  

 

TT

Loại thiết bị

Số lượng

Mục đích sử dụng

1

Kính hiển vi đảo ngược và bộ vi thao tác

03 cái

Sử dụng trong kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI), IMSI, chẩn đoán Di truyền trước làm tổ (PGD) trong TTON

2

Tủ thao tác thụ tinh ống nghiệm 01 nguồn sáng có kính hiển vi soi nổi

01 cái

Sử dụng cho rửa trứng, rửa phôi trong TTON

 3

Tủ thao tác thụ tinh ống nghiệm 02 nguồn sáng có kính hiển vi soi nổi

01 cái

Sử dụng cho tách trứng, tạo vùng vô trùng, sinh thiết phôi trong TTON

4         

Máy siêu âm màu 2D

02 cái

Sử dụng cho chọc hút trứng trong TTON