13/11/2023

Thư mời chào giá

Bệnh viện Từ Dũ đang có nhu cầu thuê dịch vụ kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023. 

Kính mời các đơn vị kiểm toán có quan tâm tham gia chào giá phí dịch vụ kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Bệnh viện.

Trong đó:  

- Đơn giá chào phải bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan.

- Hiệu lực: 30 ngày kể từ ngày báo giá.

- Tạm ứng: Không

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ.

KHOA/PHÒNG PHỤ TRÁCH: PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: (028) 54042829 – Số nội bộ: 676 (Ths. Dương).       

- Thời gian đăng thông tin và nhận chào giá: Từ ngày 13/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023.

Trân trọng./.