banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
cntt.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì và vận hành website 

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 270 (gặp Hương).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày  08/8/2022 đến hết ngày 11/8/2022.

 

software.jpg
Thư mời chào giá

Phần mềm pha chế thuốc

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 270.        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 04/8/2022.

 

 

software.jpg
Thư mời chào giá

Phần mềm pha chế thuốc

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 270.        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 04/8/2022.

 

 

o6v2m90.jpg
Thư mời chào giá

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 17/02/2022 đến hết ngày 21/02/2022.

ogmt9c0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 231 (gặp Hưng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 14/02/2020.

 

design-html-web-design-template-concept.jpg
Thư mời chào giá: Bảo trì, vận hành website

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 270 (gặp Hương).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày  10/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021.

 

pexels-photo-236093.jpeg
Thư mời chào giá

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 231 (gặp Hưng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 10/5/2021 đến hết ngày 12/5/2021.

 

o6jtuc0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 270 (gặp Hương).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 11/3/2021 đến hết ngày 15/3/2021.

 

4181.jpg
Thư mời chào giá

KHOA/PHÒNG PHỤ TRÁCH: PHÒNG CNTT - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 25/02/2021.

 

ogmt9j0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 270 (gặp Hương).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 19/02/2021 đến hết ngày 23/02/2021.