banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
ogmt9c0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 231 (gặp Hưng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 14/02/2020.

 

design-html-web-design-template-concept.jpg
Thư mời chào giá: Bảo trì, vận hành website

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 270 (gặp Hương).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày  10/9/2021 đến hết ngày 15/9/2021.

 

pexels-photo-236093.jpeg
Thư mời chào giá

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 231 (gặp Hưng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 10/5/2021 đến hết ngày 12/5/2021.

 

o6jtuc0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 270 (gặp Hương).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 11/3/2021 đến hết ngày 15/3/2021.

 

4181.jpg
Thư mời chào giá

KHOA/PHÒNG PHỤ TRÁCH: PHÒNG CNTT - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 25/02/2021.

 

ogmt9j0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 270 (gặp Hương).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 19/02/2021 đến hết ngày 23/02/2021.

 

O6Q3CC0.jpg
Thư mời chào giá: Bảo trì phần mềm xét nghiệm từ 2021 đến 2024

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 270 (gặp Hương).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 19/02/2021 đến hết ngày 23/02/2021.

 

pexels-photo-48603.jpeg
Thư mời chào giá: Tư vấn lập Đề cương và dự toán chi tiết hạng mục Phần mềm nội trú – bệnh án điện tử tại Bệnh viện Từ Dũ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829 – line nội bộ 270 (gặp Hội).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày     28/01/2021.

 

OAYTQ20.jpg
Thư mời chào giá: Phần mềm khai báo y tế

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 23/7/2020.

o6q3cc0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 231 (gặp Hưng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 10/01/2020.