banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

14/06/2022

Lịch khám thai thường qui 3 tháng đầu

>>> Lịch khám thai thường qui 3 tháng giữa
>>> Lịch khám thai thường qui 3 tháng cuối

- Xác định có thai

- Tình trạng thai

- Tính tuổi thai

- Tính ngày dự sinh

- Khám tổng quát sức khỏe mẹ