banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

14/06/2022

Lịch khám thai thường qui 3 tháng giữa

 

>>> Lịch khám thai thường qui 3 tháng giữa
>>> Lịch khám thai thường qui 3 tháng cuối
- Theo dõi sự phát triển của thai
- Phát hiện các bất thường của thai
- Phát hiện các bất thường của mẹ