banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

14/06/2022

Lịch khám thai thường qui 3 tháng cuối

>>> Lịch khám thai thường qui 3 tháng giữa
>>> Lịch khám thai thường qui 3 tháng cuối

- Theo dõi sự phát triển của thai

- Phát hiện các bất thường của thai
- Phát hiện các bất thường của mẹ