banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

16/04/2020

Ý nghĩa và qui trình cung cấp thông tin về nuôi phôi nang

CN. Nguyễn Thiện Thực
Khoa Hiếm muộn- BVTD

Nuôi phôi nang là một tiến bộ trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản ngày nay. Nuôi phôi nang có ý nghĩa phôi học lâm sàng, nhằm nâng cao chất lượng phôi chọn để chuyển vào buồng tử cung của người vợ trong những chu kỳ thụ tin trong ống nghiệm.

Nuôi phôi nang được hiểu như một quá trình chọn lọc tự nhiên. Những phôi có chất lượng tốt ở giai đoạn phân chia (phôi ngày 2/3); bao gồm cả về mặt hình thái lẫn di truyền sẽ phát triển thành phôi tốt ở giai đoạn phôi nang. Ngược lại, những phôi có chất lượng kém thông thường sẽ cho phôi nang xấu hoặc phôi có thể ngừng phát triển mà không đạt đến giai đoạn phôi nang.

Theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng RTAC đang thực hiện tại khoa Hiếm muộn – bệnh viện Từ Dũ, chúng tôi chỉ chọn 1-2 phôi nang để chuyển vào buồng tử cung. Mục tiêu của điều này là tránh đa thai, là một trong những biến chứng gây sẩy thai, hoặc sanh non, ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe người mẹ và bé sinh ra.

v Tóm tắt qui trình nuôi phôi nang

  • Ngày 0 (giai đoạn trứng và tinh trùng gặp nhau): thu nhận trứng và tinh trùng.
  • Ngày 1 (giai đoạn hợp tử)

 

  •  Ngày 2, 3 (giai đoạn phôi phân chia): liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin về việc chuyển phôi vào  buồng tử cung hoặc đông phôi.

 

  • Ngày 5,6 (giai đoạn phôi nang): liên hệ trực tiếp/điện thoại tại đơn vị thụ tinh trong ống nghiệm, khoa hiếm muộn, bệnh viện Từ Dũ để nhận thông tin về nuôi phôi nang.