banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Thắc mắc về kết quả xét nghiệm máu

Hỏi - 10/05/2010
hiện nay bxa của tôi mang thai tuan thứ 21, trong kết quả xét nghiệm, có những chỉ số vượt hơn giới hạn binh thường, tôi xin nêu đầy đủ trong kết quả xet` nghiệm, kính mong quí BS giải thích và tư vấn rõ hơn cho tôi và nhiều thai phụ khác tương tự hiểu rõ. xin chân thành cám ơn:


XÉT NGHIỆM MÁU:

Huyết học
Huyết đồ - Máy đếm laser

             WBC                       __10.1                          (4 - 10)                               10^9/l
             Neu                         __75.3                          (40 - 74)                             %
             Lym                         __16.5                          (25 - 45)                             %
             Mono                       6.23                             (3 - 9)                                 %
             Eos                         1.47                             (0 - 7)                                  %
             Baso                        0.540                           (0 1.5)                                %
             RBC                         4.03                             (3.9 - 5.4)                           %
              Hb                          ___11.8                       (12.5 - 14.5)                          g/dl
              Hct                          36.4                           (35 - 47)                                %
             MCV                         90.3                             (83 - 92)                                fl
             MCH                         29.2                             (27 - 32)                               pg
            MCHC                        32.4                             (31 - 36)                              g/dl
              RDW                       13.6                               (11.0 - 15.7)                         %
              PLT                         213                               (150 - 400)                        10^9/l
              MPV                        7.43                              (6.3 - 10.1)                            fL
  GS (PP.Gelcard)                    O
  Rh.                                       +
Sinh hóa

          Glycemia                                   6.8               (3.9 - 6.1)                            mmol/l

Miễn dịch
              BW (RPR)      
Trả lời
 
Chào bạn,
Khi khám thai các sản phụ sẽ được làm một số xét nghiệm đánh giá sức khỏe của bản thân và sàng lọc những bất thường thai nhi.

Với xét nghiệm huyết đồ:
   
-   WBC    __10.1                          (4 -   10)                               10^9/l   
là bạch cầu (viết tắt từ White Blood Cell) giá trị cao hơn 12.000/ml máu (hay 12 x 10^9/lít) thường nghĩ đến dấu hiệu nhiễm trùng, dị ứng, tổn thương mô. Nếu cao quá ngưỡng 30.000/ml thường nghĩ đến những bệnh lý về máu như ung thư máu dòng bạch cầu. Còn ở trong giới hạn 10.000 - 12.000 /ml như vợ bạn chưa gọi là bất thường.

Neu                           __75.3                          (40 -   74)  %
là bạch cầu đa nhân trung tính, tính theo tỉ lệ % trong số bạch cầu. Nếu chiếm > 80% nghĩ đến nhiễm trùng, viêm cấp, tổn thương mô. Giá trị của vơ bạn không có ý nghĩa bệnh lý

Lym                         __16.5                          (25 -   45)%   
là bạch cầu đơn nhân, nếu tăng > 50% nghĩ nhiều đến nhiễm siêu vi. Trường hợp này không có ý nghĩa bệnh lý
               Mono                       6.23                             (3 -   9)  %   
               Eos                         1.47                             (0 -   7)   %   
               Baso                        0.540                           (0   1.5) %   
               RBC                         4.03                             (3.9 -   5.4)   %   
                Hb                          ___11.8                       (12.5 -   14.5) g/dl   
là huyết sắc tố. Nếu Hb giảm là thiếu máu. Với người mang thai 3 tháng giữa do nồng độ huyết thanh tăng lên nên Hb có giảm hơn so với bình thường. Khi Hb < 10,5g/dl là thiếu máu. Giá trị của vợ bạn chưa là thiếu máu
                Hct                          36.4                           (35 -   47)  %   
               MCV                         90.3                             (83 -   92) fl   
               MCH                         29.2                             (27 -   32)pg   
              MCHC                        32.4                             (31 -   36) g/dl   
                RDW                       13.6                               (11.0 -   15.7) %   
                PLT                         213                               (150 -   400)10^9/l   
                MPV                        7.43                              (6.3 -   10.1) fL   
   
Nhìn chung các giá trị của huyết đồ này ở trong giới hạn cho phép.
   
GS   (PP.Gelcard)                    O  (là nhóm máu O)   
Rh +  (là yếu tố Rhesus dương. Người Việt nam 99% là Rhesus dương.)
Sinh hóa
   
Glycemia                                   6.8               (3.9 -   6.1)                            mmol/l   
(Đường huyết, nên thử khi đói. Xét nghiệm nên nhịn ăn, nhịn uống tối thiểu 6 giờ thì mới có giá trị)
Miễn dịch
BW (RPR)         

TS. BS. Lê Thị Thu Hà
Khoa Khám Bệnh - Bệnh viện Từ Dũ