banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

03/11/2021

Thông báo triển khai tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến

Bệnh viện Từ Dũ thông báo về việc triển khai tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến như sau:

1. Các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, bao gồm:

- Đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh;

- Đề nghị cấp lại Giấy ra viện;

- Đề nghị cung cấp các thông tin liên quan đến hồ sơ bệnh án (tóm tắt bệnh án, kết quả cận lâm sàng,…)

2. Các bước thực hiện:

- Bước 1: Người bệnh truy cập vào đường liên kết (hoặc mã QR code) tại các phương tiện truyền thông (website, facebook) của Bệnh viện Từ Dũ và thực hiện theo hướng dẫn.

- Bước 2: Phòng Kế hoạch Tổng hợp tiếp nhận hồ sơ yêu cầu của người bệnh, gửi phản hồi, phiếu hẹn qua email của người bệnh và phối hợp với các khoa/phòng liên quan thực hiện giải quyết.

- Bước 3: Người bệnh đến Phòng Kế hoạch Tổng hợp để nhận Giấy chứng sinh/ Giấy ra viện/ Bản cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ bệnh án theo phiếu hẹn.

3. Thời gian triển khai thực hiện: từ ngày 03/11/2021.

Link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1y_CwRjNDIdhhWmUMgRVuMCQE8ZDcbcUO?zarsrc=1303