02/02/2023

Tổng hợp các dịch vụ sanh và bảng giá

SANH THƯỜNG (sanh ngả âm đạo) tại BVTD có những dịch vụ nào?

Bạn có thể lựa chọn 1 trogn 3 dịch vụ sau:

1. Sanh dịch vụ

👉 Bảng giá

2. Sanh dịch vụ gia đình

👉 Bảng giá

3. Sanh dịch vụ thương gia

👉 Bảng giá


SANH MỔ tại BVTD có những dịch vụ nào?

Bạn có thể lựa chọn:

1. Mổ dịch vụ (yêu cầu bác sĩ mong muốn hoặc không)

2. Mổ dịch vụ gia đình (có 1 người thân vào phòng mổ và cùng thai phụ đón con yêu chào đời): Chi phí dịch vụ mổ gia đình giống hệt bảng giá mổ dịch vụ + 1.000.000đ phí gia đình

👉 Bảng giá

============

>>👉 Hướng dẫn nhập viện sanh thường

>>👉 Hướng dẫn nhập viện sanh mổ

>>👉 Đi sanh cần mang theo những gì?