09/02/2023

Chi phí khám thai 3 tháng cuối (khám dịch vụ)

3 tháng cuối: được tính từ thai tuần 29 đến tuần 40

- Tuần 29-32: khám thai 1 lần

- Tuần 33-35: 2 tuần khám thai 1 lần

- Tuần 36-40: 1 tuần khám thai 1 lần

Lưu ý:

Lịch khám thai này áp dụng cho chăm sóc thường quy các thai kỳ đơn thai không kèm yếu tố nguy cơ.

Lịch khám thai sẽ thay đổi theo tùy trường hợp cụ thể khi có các dấu hiệu bất thường (đau bụng, ra huyết, ra nước...) hoặc khi thai kỳ có kèm yếu tố nguy cơ. Nếu bạn thuộc trường hợp này bạn cần tuân theo đúng lịch khám mà bác sĩ đề ra cho mình.

Khám thai 3 tháng cuối sẽ được bác sĩ chỉ định kiểm tra những gì? Chi phí khám dịch vụ là bao nhiêu?


============

>>👉 Chi phí khám thai 3 tháng cuối (khám thường)