04/02/2023

Hỏi - đáp về chi phí điều trị tại bệnh viện Từ Dũ

Cập nhật 01/01/2023

Trọn gói sinh thường tại Bệnh viện Từ Dũ là bao nhiêu?

Hiện tại Bệnh viện chưa có chi phí trọn gói sinh thường hoặc sinh mổ.

Tổng chi phí của người bệnh được tính theo từng khoản mục chi phí điều trị thực tế phát sinh.

Chi phí ước tính cho 1 ca sinh thường tại BV (sức khỏe ổn định, nằm viện 3 ngày) là:

👉 Nếu không sử dụng dịch vụ, chi phí phát sinh khoảng 3.000.000đ - 5.000.000đ;

👉 Nếu có sử dụng dịch vụ (phòng DV 2 giường 1.000.000đ/ ngày) chi phí khoảng: 8.000.000đ - 15.000.000đ

Trọn gói sinh mổ tại BV bao nhiêu?

Hiện tại Bệnh viện không có chi phí trọn gói sinh thường hoặc sinh mổ.

Tổng chi phí của người bệnh được tính theo từng khoản mục chi phí điều trị thực tế phát sinh tùy theo từng người bệnh có hay không có sử dụng dịch vụ như tiền phòng hoặc đăng ký mổ dịch vụ.

Chi phí ước tính cho 1 ca sinh mổ lấy thai tại bệnh viện (sức khỏe ổn định, nằm viện 5 ngày) là:

👉 Nếu không dịch vụ, chi phí phát sinh vào khoảng 5.000.000đ - 8.000.000đ;

👉 Nếu có sử dụng dịch vụ (phòng DV 2 giường 1.000.000đ/ngày) vào khoảng: 13.000.000đ - 18.000.000đ.

>> Thông tin chi tiết hơn về các dịch vụ sanh và bảng giá mời bạn bấm vào đây để xem

Nếu nhập viện có BHYT, có giấy chuyển viện và không có giấy chuyển viện thì khác nhau như thế nào? Đi sanh có cần giấy chuyển tuyến để được hưởng BHYT không?

Khi nhập viện điều trị NỘI TRÚ, trường hợp có giấy chuyển tuyến hợp lệ và không có giấy chuyển tuyến, người bệnh đều được thanh toán 100% trên mức hưởng của thẻ Bảo hiểm y tế của người bệnh.


Tuy nhiên, trường hợp CÓ GIẤY CHUYỂN TUYẾN hợp lệ: KHI người bệnh có thời gian tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm LỚN HƠN 6 tháng lương cơ sở thì người bệnh VẪN được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh(Điểm c, Khoản 1, Điều 22 của Luật BHYT). Lúc này nếu KHÔNG CÓ GIẤY CHUYỂN TUYẾN, người bệnh sẽ không được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.


Mức hưởng BHYT trên thẻ của mỗi người bệnh có thể là 80%, 95% hoặc 100% tùy theo đối tượng được quy định tại Điều 22 Luật BHYT sửa đổi. 

Sanh dịch vụ/ mổ dịch vụ/ dịch vụ gia đình/ dịch vụ thương gia thì có được hưởng BHYT không?

Nếu người bệnh đi sanh dịch vụ mà có thẻ BHYT, thì người bệnh vẫn được hưởng chi phí KCB BHYT đúng tuyến theo quy định là 100 % chi phí điều trị nội trú trong phạm vi thanh toán của Qũy BHYT (áp dụng từ ngày 1-1-2021 theo Luật BHYT sửa đổi năm 2014).

Ngoài ra, người bệnh tự thanh toán phần đồng chi trả với BHYT và chi phí ngoài phạm vi thanh toán của BHYT bao gồm: tiền phòng dịch vụ, tiền công sanh thường, công sanh mổ theo yêu cầu, sanh gia đình, sanh thương gia, sanh không đau, tiền phòng dịch vụ, và các dịch vụ khác... (nếu người bệnh có đăng ký).

Đăng ký phòng dịch vụ có được BHYT chi trả phần nào không?

Tiền phòng dịch vụ theo yêu cầu là chi phí cơ sở vật chất và các tiện ích tăng thêm, không bao gồm chi phí y tế tính theo ngày giường bệnh điều trị và các khoản sử dụng trong quá trình điều trị khác như thuốc, máu, vật tư y tế ...

Theo quy định hiện hành của Bộ Y tế nên Tiền phòng dịch vụ không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và người bệnh phải tự thanh toán (nếu có đăng ký). 

Mổ bóc u xơ tử cung thì chi phí khoảng bao nhiêu? Có được hưởng BHYT không?

Tổng chi phí của người bệnh được tính theo từng khoản mục chi phí điều trị thực tế phát sinh tùy theo từng người bệnh có hay không có sử dụng dịch vụ như tiền phòng hoặc đăng ký mổ dịch vụ.

Chi phí ước tính cho 1 ca mổ bóc u xơ tử cung tại bệnh viện (sức khỏe ổn định, nằm viện 3 ngày) là:

👉  Nếu không dịch vụ, vào khoảng 9.000.000 - 12.000.000;

👉  Nếu có sử dụng dịch vụ (phòng DV 2 giường 1.000.000đ/ ngày) vào khoảng: 10.000.000 - 15.000.000.

Người bệnh có thẻ BHYT điều trị nội trú tại bệnh viện được hưởng chi phí KCB BHYT đúng tuyến theo quy định là 100 % chi phí điều trị nội trú trong phạm vi thanh toán của Qũy BHYT (áp dụng từ ngày 1-1-2021 theo Luật BHYT sửa đổi năm 2014). 

Ngoài ra, người bệnh tự thanh toán phần đồng chi trả với BHYT và chi phí ngoài phạm vi thanh toán của BHYT bao gồm: tiền công mổ dịch vụ, tiền phòng dịch vụ và các dịch vụ khác... (nếu người bệnh có đăng ký).

Mổ cắt tử cung thì chi phí khoảng bao nhiêu? Có được hưởng BHYT không?

Tổng chi phí của người bệnh được tính theo từng khoản mục chi phí điều trị thực tế phát sinh tùy theo từng người bệnh có hay không có sử dụng dịch vụ như tiền phòng hoặc đăng ký mổ dịch vụ.

Chi phí ước tính cho 1 ca mổ bóc u xơ tử cung tại bệnh viện (sức khỏe ổn định, nằm viện 3 ngày) là:

👉  Nếu không dịch vụ, vào khoảng 9.000.000 - 12.000.000;

👉  Nếu có sử dụng dịch vụ (phòng DV 2 giường 1.000.000đ/ ngày) vào khoảng: 10.000.000 - 15.000.000.

Người bệnh có thẻ BHYT điều trị nội trú tại bệnh viện được hưởng chi phí KCB BHYT đúng tuyến theo quy định là 100 % chi phí điều trị nội trú trong phạm vi thanh toán của Qũy BHYT (áp dụng từ ngày 1-1-2021 theo Luật BHYT sửa đổi năm 2014). 

Ngoài ra, người bệnh tự thanh toán phần đồng chi trả với BHYT và chi phí ngoài phạm vi thanh toán của BHYT bao gồm: tiền công mổ dịch vụ, tiền phòng dịch vụ và các dịch vụ khác... (nếu người bệnh có đăng ký).

Mổ thai ngoài tử cung thì chi phí khoảng bao nhiêu? Có được hưởng BHYT không?

Tổng chi phí của người bệnh được tính theo từng khoản mục chi phí điều trị thực tế phát sinh tùy theo từng người bệnh có hay không có sử dụng dịch vụ như tiền phòng hoặc đăng ký mổ dịch vụ.

Chi phí ước tính cho 1 ca mổ bóc u xơ tử cung tại bệnh viện (sức khỏe ổn định, nằm viện 3 ngày) là:

👉  Nếu không dịch vụ, vào khoảng 9.000.000 - 12.000.000;

👉  Nếu có sử dụng dịch vụ (phòng DV 2 giường 1.000.000đ/ ngày) vào khoảng: 10.000.000 - 15.000.000.

Người bệnh có thẻ BHYT điều trị nội trú tại bệnh viện được hưởng chi phí KCB BHYT đúng tuyến theo quy định là 100 % chi phí điều trị nội trú trong phạm vi thanh toán của Qũy BHYT (áp dụng từ ngày 1-1-2021 theo Luật BHYT sửa đổi năm 2014). 

Ngoài ra, người bệnh tự thanh toán phần đồng chi trả với BHYT và chi phí ngoài phạm vi thanh toán của BHYT bao gồm: tiền công mổ dịch vụ, tiền phòng dịch vụ và các dịch vụ khác... (nếu người bệnh có đăng ký).

========

👉 >> Bảng giá phẫu thuật nội soi bạn xem tại đây

👉 >> Bảng giá phẫu thuật mổ hở bạn xem tại đây