banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

08/07/2022

Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận người bệnh đi khám chữa bệnh BHYT bắng CCCD có gắn chip