08/07/2022

Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận người bệnh đi khám chữa bệnh BHYT bắng CCCD có gắn chip