02/03/2022

Bảng giá phòng dịch vụ

  • Phòng nằm hậu sản dịch vụ tại Bệnh viện Từ Dũ hiện có các khoa như sau:
1. Khoa Sản N1 - N2
2. Khoa Sản H

3. Khoa Sản M 

4. Khoa Sản B


  • Ngoài ra có Khoa Sản B (trực thuộc Khoa Sản A): là khoa lâm sàng tiếp nhận điều trị và chăm sóc các sản phụ có thai và hậu sản bệnh lý, ưu tiên phân bổ phòng nằm dịch vụ cho các đối tượng này tại đây.
  • Phòng nằm hậu sản không dịch vụ có Khoa Hậu phẫu (lầu 2 Khu A).

 

5. Khoa Nội soi

 


6. Khoa Phụ

 

 

7. Kangaroo - Khu A

 

8. Dịch vụ Khu E

 

 

 

Files đính kèm