trong-2.jpg
Logotudu.jpg
Thông báo tặng sách cũ cho nhân viên bệnh viện Từ Dũ

Để chuẩn bị cho kế hoạch thanh lý các đầu sách cũ tại Thư viện, được sự đồng thuận của  lãnh đạo bệnh viện, Phòng Quản lý chất lượng sẽ triển khai tặng một số đầu sách ngoài chuyên môn (tiểu thuyết – có danh sách đính kèm ) cho nhân viên của bệnh viện. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng QLCL (Lầu 3 khu D gặp Hồng Châu) trước ngày 28/8/2015.

Logotudu.jpg
Khuyến cáo Công Nghệ Thông Tin

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1132 /QĐ-BVTD ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ)