Tổ chức cán bộ
trong-2.jpg
O6JTUC0.jpg
Mẫu hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2017

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

O6V2M90.jpg
Mẫu đơn xin nghỉ phép

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

4181.jpg
Sơ yếu lý lịch viên chức

Mẫu SYLLVC ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ

10402596_O6V2M90.jpg
Hồ sơ du lịch việc riêng

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

O6Q3CC0.jpg
Hướng dẫn làm chứng chỉ hành nghề y (Cập nhật mẫu mới năm 2017)

Nhằm tạo thuận lợi cho nhân viên có chuyên môn Y của bệnh viện thực hiện làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, Phòng Tổ chức cán bộ hướng dẫn quy trình làm hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Y cho nhân viên bệnh viện

O6TRVV0.jpg
Danh sách thi tuyển viên chức 2016

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

O6T8MJ0.jpg
Tiêu chí nâng lương thường xuyên và trước thời hạn của viên chức – người lao động tại bệnh viện Từ Dũ

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức;

- Không có thời gian nghỉ không lương và ốm đau kéo dài.

 

O6Q3CC0.jpg
Mẫu hồ sơ dự tuyển viên chức 2016

Nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc của Bệnh viện Từ Dũ.

O6Q3CC0.jpg
Mẫu kê khai TS- TN theo thông tư 08/2013/TT-TTCP

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Logotudu.jpg
Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân

Xét tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"