trong-2.jpg
O6Q3CC0.jpg
Hướng dẫn làm chứng chỉ hành nghề y (Cập nhật mẫu mới năm 2017)

Nhằm tạo thuận lợi cho nhân viên có chuyên môn Y của bệnh viện thực hiện làm hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, Phòng Tổ chức cán bộ hướng dẫn quy trình làm hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề Y cho nhân viên bệnh viện

O6TRVV0.jpg
Danh sách thi tuyển viên chức 2016

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

O6V2M90.jpg
Đề cương gợi ý nội dung ôn tập thi tuyển 2016

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

O6T8MJ0.jpg
Tiêu chí nâng lương thường xuyên và trước thời hạn của viên chức – người lao động tại bệnh viện Từ Dũ

- Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức;

- Không có thời gian nghỉ không lương và ốm đau kéo dài.

 

O6Q3CC0.jpg
Mẫu hồ sơ dự tuyển viên chức 2016

Nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc của Bệnh viện Từ Dũ.

O6Q3CC0.jpg
Mẫu kê khai TS- TN theo thông tư 08/2013/TT-TTCP

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Logotudu.jpg
Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân

Xét tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"

Đơn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
Logotudu.jpg
Hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bản sao các văn bằng: bằng đại học, bằng phổ thông trung học, bằng trung cấp/cao đẳng, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học (bản sao có công chứng)

Logotudu.jpg
Mẫu báo cáo thành tích

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm