trang-trong.jpg
Khoa Xét nghiệm di truyền y học

Di truyền và sinh học tử là chuyên khoa mũi nhọn của bệnh viện Từ Dũ, là lĩnh vực tiên phong trong xu hướng phát triển y học của thế giới. Khoa Xét nghiệm Di truyền Y học tự hào là đơn vị đi đầu cả nước về di truyền người và chẩn đoán trước sinh. Khoa có đội ngũ cán bộ y tế trẻ giỏi, có đầy đủ các thiết bị xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán gen hiện đại.

Khoa Dinh dưỡng

Khoa Dinh Dưỡng có chức năng thực hiện công tác dinh dưỡng trong bệnh viện. - Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trình Ban Giám đốc phê duyệt. - Tham gia hội chẩn và trực tiếp điều trị bệnh nhân bằng chế độ dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện. - Quản lý chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bộ phận tiết chế. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ ăn tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện...

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Khoa Chẩn đoán hình ảnhh là khoa cận lâm sàng có chức năng thực hiện các công việc siêu âm chẩn đoán. - Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán bằng hình ảnh để giúp lâm sàng chẩn đoán bệnh, theo dõi bệnh và thực hiện một số thủ thuật khác. - Quản lý và sử dụng có hiệu quả các máy móc, trang thiết bị. - Thực hiện công tác đào tạo cho nhân viên trong khoa và tuyến dưới. - Tham gia nghiên cứu khoa học.

Article_5548
Khoa Chống nhiễm khuẩn

Khoa Chống nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện. - Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ tuyến dưới về công tác CNK bệnh viện. - Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm. - Xây dựng quy trình xử lý y dụng cụ, xử lý chất thải cho các khoa lâm sàng.

Article_5547
Khoa Giải phẫu bệnh – Tế bào

Phòng Giải phẫu bệnh là cơ sở làm các xét nghiệm sinh thiết, tế bào học, khám nghiệm tử thi theo yêu cầu của lâm sàng.

Article_5546
Khoa Xét nghiệm

Khoa Xét nghiệm là cơ sở thực hiện các kĩ thuật xét nghiệm về huyết học, hóa sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.

Article_5545
Khoa Dược

Khoa Dược là khoa cận lâm sàng có chức năng thực hiện cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất và sinh phẩm trong bệnh viện. - Thực hiện cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất và sinh phẩm trong bệnh viện dựa theo kế hoạch của Bệnh viện, và theo quy chế công tác khoa Dược. - Hướng dẫn chuyên môn...