banner-hoi-nghi-truc-tuyen-28-05-20.jpg

19/05/2011

Làm thế nào có thể đưa những marker mới trong siêu âm vào chương trình tầm soát 3 tháng đầu

BS Andrew Mclennan
Hội Siêu âm Sản Phụ Khoa -Úc

Một khi chương trình tầm soát hội chứng Down dựa vào chỉ số sinh hóa và độ mờ da gáy được thiết lập và thực hiên phù hợp y văn, quyết định đưa những marker mới cũng cần đươc xem xét kĩ dựa vào những yếu tố đánh giá sau: 

 1. Sự thay đổi thật sư cần thiết về mặt lâm sàng không?
 2.  
 3. Y văn có ủng hộ cho công cụ tầm soát này không?
 4.  
 5. Công cụ tầm soát đó có được kiểm định đầy đủ chưa?
 6.  
 7. Tiến hành những nghiên cứu khu trú để xác định tiến trình này.
 8.  
 9. Xác định độ tin cậy của tiến trình
 10.  
 11. Sự kiểm định trong quá trình tầm soát
 12.  
 13. Những hậu quả lâu dài liên quan đến những phương tiện tầm soát mới này
Ví dụ như muốn đưa đánh giá chiều dài xương mũi vào chương trình tầm soát thường quy trong 3 tháng đầu, thì mọi chi tiết sẽ  đươc xem xét kĩ. Chủ yếu người ta sẽ đánh giá vai trò của mỗi marker mới ứng với nhu cầu và khả năng hiện tại.

Thông điệp quan trọng:

Cần phải thận trọng trong việc tiếp cận những marker mới. Cần phải thành thạo căn bản trước khi bước sang 1 cái mới. Cần có thời gian lâu dài thử nghiệm trước khi đưa vào áp dụng khi chúng có hiệu quả mạnh trên nguy cơ algorithms.

Trích Tài liệu HN Việt - Pháp lần 11, năm 2011