trang-trong.jpg

19/05/2011

Khâu trong mổ lấy thai

GS. Philippe Judlin
Trưởng khoa Sản Phụ, Đại học Y Nancy, Pháp

Mổ lấy thai là can thiệp ngoại khoa thực hành nhiều nhất trên toàn thế giới. Chúng ta nhận thấy mặc dù phương thức kỹ thuật thay đổi nhiều giữa các phẫu thuật viên và ê kíp. Trong bài viết này, y văn mới được phân tích nhằm cố gắng xác định quy trình tốt nhất. Bàn về kỹ thuật mở thành bụng và cơ  tử cung, kỹ thuật của Joel-Cohen (hoặc Stark) có vẻ ưu thế, cụ thể là mở bằng tay. Khâu thành tử cung 2 lớp, như chủ trương của Anglo-saxons, dường như được ưa thích nhằm giảm nguy cơ vỡ tử cung ở những lần mang thai tiếp theo, nhưng vẫn chưa đánh giá nguy cơ nhau bám bất thường trên chỗ đóng cơ tử cung. Cuối cùng, lợi ích của đóng phúc mạc thành bụng đang được thảo luận do nhiều nghiên cứu đưa các kết quả trái ngược nhau

Trích Tài liệu HN Việt - Pháp lần 11, năm 2011