trang-trong.jpg

19/05/2011

Nhau cài răng lược: chẩn đoán và điều trị

L. Sentilhes, Ph. Gillard, L. Catala, Fl. Biquard, S. Madzou, F. Boussion, Ph. Descamps

Trong vài thập kỷ, tỷ lệ mắc nhau cài răng lược tăng lên đáng kể (khoảng 1/2000-2500 ca sanh). Sự gia tăng này liên quan với tăng tỷ lệ mổ lấy thai trong 30 năm trở lại đây.

Siêu âm 2D là xét nghiệm hữu ích trong việc tầm soát nhau cài răng lược. Tiêu chuẩn siêu âm mạnh nhất là hiện diện của lỗ hỏng trong nhau. Chỉ mất đường viền giảm âm giữa bánh nhau và cơ tử cung có độ nhạy thấp và giá trị tiên đoán dương tính thấp. Doppler năng lượng 3D là công cụ hữu ích phối hợp với siêu âm 2D. Sự hiện diện của ít nhất 2 tiêu chuẩn trên siêu âm cho phép tăng độ mạnh chẩn đoán của siêu âm 2D hoặc 3D và giảm số dương tính giả.

Hình ảnh cộng hưởng từ, ở những bệnh nhân mà siêu âm 2D nghi ngờ nhau cài răng lược, là công cụ cuối cho phép làm tăng hiệu năng chẩn đoán 

Trong trường hợp nghi ngờ nhau cài răng lược trước sanh, phương pháp điều trị triệt để ngày nay cần phải được suy xét. Thuận lợi và bất lợi của mổ lấy thai – cắt hoàn toàn tử cung và điều trị bảo tồn được trình bày rõ ràng cho bệnh nhân và chồng, người phải được tham gia vào các tùy chọn đã được lựa chọn. Trong hiểu biết ngày nay, dường như hợp lý khi đề nghị mổ lấy thai- cắt hoàn tử cung nếu bệnh nhân không muốn có con nữa, lớn tuổi và có nhiều con. Trái lại, nếu bệnh nhân muốn có thai, trẻ tuổi và chưa có con hoặc mới có một con, điều trị bảo tồn được đề nghị.

Nếu nhau cài răng lược được chẩn đoán trong lúc mổ lấy thai, có thể có hai lựa chọn với điều kiện ngừng ý định bóc nhau trước khi xuất huyết nghiêm trọng. Trong những trường hợp hiếm nhau cài răng lược xâm lấn bàng quang, dường như hợp lý khi ưu tiên điều trị bảo tồn.

Trích Tài liệu HN Việt - Pháp lần 11, năm 2011