banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

05/11/2021

Thông tin điều trị thai ngoài tử cung bằng thuốc Methotrexate (MTX)