banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Về BHYT

Hỏi - 18/03/2010
Em có BHYT ở bệnh viện Bưu Điện (em đăng ký BHYT của thành phố). Nhưng khi đến bệnh viện Bưu Điện xin giấy chuyển viện để khi sinh thì sinh ở bệnh viện Từ Dũ,  thì ngta từ chối và nói là chỉ khi nào nhập viện ở BV Bưu điện, ở đây không xử lý được thì mới làm giấy chuyển viện qua Từ Dũ. Xin hỏi cách trả lời của bệnh viện Bưu điện như vậy là đúng không ?

Trong trường hợp, nếu em không có giấy chuyển viện của bệnh viện BĐ thì được thanh toán bao nhiêu phần trăm viện phí ? Và ngược lại, nếu có giấy chuyển viện của bệnh viện BĐ thì được thanh toán bao nhiêu ?

Mong sớm nhận được câu trả lời của bệnh viện. Em xin cảm ơn !
Trả lời
Chào em,

Câu trả lời của BV Bưu Điện như vậy là đúng theo qui định của BHYT

Trường hợp nếu chị đến BV Từ Dũ trong tình trạng cấp cứu hoặc có dấu hiệu chuyển dạ sanh thì chị không cần giấy chuyển viện của BV Bưu Điện vẫn được thanh toán viện phí theo qui định của BHYT. Khám và điều trị hoặc sanh mà không có giấy chuyển viện của BV Bưu Điện sẽ được thanh toán BHYT theo qui định trái tuyến (được thanh tóan 30% tiền viện phí theo qui định của BHYT).

KS. Đặng Thị Êm
Phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện Từ Dũ