banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Thông tin cần biết khi nhập viện sanh tại bệnh viện Từ Dũ

_- Hướng dẫn nhập viện sanh:
 https://bit.ly/3r6NtwO

_- Hướng dẫn nhập viện (trường hợp có chỉ định mổ lấy thai chủ động):
 https://bit.ly/3wCjZbl

_- Quy định thăm và nuôi bệnh:
https://bit.ly/3r6mDVM

_- Thông báo Triển khai thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19 khi nhập viện:
https://bit.ly/3rfNJK3

_- Giới thiệu phòng dịch vụ sau sanh và bảng giá phòng:
https://bit.ly/3i31cAK

_- Bảng giá tổng hợp:
https://bit.ly/3xGw54