15/11/2022

Thông tin cần biết khi nhập viện sanh tại bệnh viện Từ Dũ

Hướng dẫn nhập viện trường hợp SANH THƯỜNG
https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/dich-vu-sanh-mo/nhung-dieu-thai-phu-nhap-vien-sanh-thuong-can-biet/

Hướng dẫn nhập viện trường hợp SANH MỔ CHỦ ĐỘNG (trường hợp có chỉ định mổ lấy thai chủ động của bác sĩ):
https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/dich-vu-sanh-mo/nhung-dieu-thai-phu-nhap-vien-sanh-mo-chu-dong-can-biet/

Quy định thăm và nuôi bệnh:
Một người bệnh:

- Được 02 người nuôi bệnh hoặc 02 người thăm bệnh

- Người nuôi bệnh: được đổi thẻ nuôi bệnh cho người thăm bệnh, khi đổi thẻ thì người có thẻ nuôi bệnh sẽ được vào bệnh viện.

(Thời gian thực hiện thông báo nêu trên bắt đầu từ 13g00, thứ năm, ngày 05/01/2023)

Bảng giá: 

https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/bang-gia/