04/08/2008

Danh mục xét nghiệm

>> Danh mục xét nghiệm các chẩn đoán di truyền

>> Qui định nhận mẫu và trả kết quả cho bệnh nhân ngoại trú

Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Từ Dũ hiện cung cấp gần 100 loại xét nghiệm cho các lĩnh vực huyết học, sinh hóa, miễn dịch, nội tiết, vi sinh và phân tích nước tiểu.


HUYẾT HỌC

VI SINH

Huyết đồ
VS
KST sốt rét
Nhóm máu ABO, Rhesus
Tiểu cầu
TS
TQ
TCK
INR
Fibrinogen
Đông máu toàn bộ

Cấy máu + kháng sinh đồ
Cấy nước tiểu + kháng sinh đồ
Cấy phân + kháng sinh đồ
Đàm: Tìm BK
Cấy đàm + kháng sinh đồ
Cấy dịch họng + kháng sinh đồ
Cấy mủ + kháng sinh đồ
Cấy sản dịch + kháng sinh đồ
Tìm ký sinh trùng đường ruột
Dịch âm đạo: soi tươi, nhuộm
Widal

NỘI TIẾT

NƯỚC TIỂU

FSH
LH
Prolactin
Progesterone
Estradiol
Testosterone
SHBG
β hCG

hCG định lượng
Phân tích: 3 thông số
Phân tích: 10 thông số

SINH HÓA

MIỄN DỊCH

B.U.N
Glycemia
Creatinine
Uric acid
Protid total
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
Bilirubin, total
Bilirubin, direct
Albumin
Cholesterol, total
Triglycerides
HDL-C
LDLC
GGT
LDH
Natri
Kali
Calci
Magnesium
Dự trữ kiềm (RA)
sans-serif="'='">CRP
Đạm + Đường/LCR
Rivalta

HIV (Elisa)
HIV (Rapid test)
HBsAg (Elisa)
HBsAg (Rapid test)
Anti HBs
HBe Ag
Anti HBe
Anti HBc
HCV (Elisa)
HCV (Rapid test)
BW (RPR)
TPHA
T3
T4
TSH
free-T3
free-T4
PSA
CA-15-3
CA-125
AFP
CEA
bCMV IgM
CMV TgG
Rubella IgM
Rubella IgG
Toxo IgG
Chalamydia IgG
Folate / huyết thanh
Ferritin