banner-tu-du_Sonno_1440x164---T7.2019.jpg
Hỏi thông tin về bảo hiểm y tế

Chào bạn, 

Bạn đang đăng ký mua BHYT ở Bệnh viện Thống nhất. Bạn muốn đến khám thai và sinh tại Bệnh viện Từ Dũ. Khi làm thủ tục đăng ký khám và sinh, bạn vui lòng xuất  trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân và kèm theo giấy chuyển tuyến của bệnh viện Thống Nhất (nếu có)

1) Đối với lần khám thai đầu tiên, bạn phải kèm theo giấy chuyển tuyến của bệnh viện Thống Nhất, thì bạn mới được hưởng BHYT đúng tuyến là 100% trên mức hưởng.

2) Khi nhập viện, mức hưởng quyền lợi BHYT của bạn là đúng tuyến (100%) hoặc trái tuyến (60%) còn tùy vào: 

+ Có giấy chuyển tuyến hoặc nhập viện trong tình trạng có bệnh lý cấp cứu thì mức hưởng là 100% trên mức quyền lợi BHYT của bạn. 

+ Không có giấy chuyển tyến và nhập viện không phải là bệnh lý cấp cứu, thì mức hưởng trái tuyến là 60% trên mức quyền lợi BHYT của bạn  

Ngoài ra, bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, tiền công sanh mổ dịch vụ nếu bạn có đăng ký)

Chúc bạn nhiều sức khỏe. 

CN. NGUYỄN HẢI DƯƠNG - P.TCKT

BHYT k3

Chào chị, 

Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi: Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo (trên thẻ BHYT có mã khu vực K1,K2,K3), khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương theo mức 100% quyển lợi được hưởng.

Khi làm thủ tục nhập viện tại Bệnh viện Từ Dũ, chị vui lòng xuất trình thẻ BHYT (có mã K3) và giấy tờ tùy thân cho nhân viên y tế để được hưởng quyền lợi BHYT đúng tuyến là 100% trên mức hưởng của chị (không nhất thiết phải có giấy chuyển tuyến kèm theo)

Chúc Chị thật nhiều sức khỏe. 

CN.NGUYỄN HẢI DƯƠNG - P.TCKT

Sinh đẻ ở bệnh viện Từ Dũ

Chào bạn, 

Bạn đang đăng ký mua BHYT ở bệnh viện quận 12. Bạn muốn đến sinh tại bệnh viện Từ Dũ thì vẫn được hưởng BHYT khi đăng ký sinh dịch vụ tại bệnh viện Từ Dũ. 

Khi nhập viện, bạn vui lòng xuất  trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân và kèm theo giấy chuyển tuyến của bệnh viện tuyến quận, huyện (nếu có): mức hưởng quyền lợi BHYT của bạn là đúng tuyến (100%) hoặc trái tuyến (60%) còn tùy vào: 

+ Có giấy chuyển tuyến hoặc nhập viện trong tình trạng có bệnh lý cấp cứu thì mức hưởng là 100% trên mức  hưởng BHYT của bạn. 

+ Không có giấy chuyển tyến và nhập viện không phải là bệnh lý cấp cứu, thì mức hưởng trái tuyến là 60% trên mức hưởng BHYT của bạn  

Ngoài ra, Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, tiền công sanh mổ dịch vụ nếu bạn có đăng ký)

Chúc bạn nhiều sức khỏe. 

CN. NGUYỄN HẢI DƯƠNG - P.TCKT

Bảo hiểm y tế trái tuyến

Chào bạn, 

Khi làm thủ tục nhập viện tại Bệnh viện Từ Dũ, bạn vui lóng xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân (CMND) thì bạn sẽ được hưởng quyền lợi BHYT. Tỷ lệ đúng tuyến hay trái tuyến còn tùy vào bạn có giấy chuyển tuyến hay không 

+ Nếu bạn có kèm giấy chuyển tuyến của BV đa khoa tỉnh Đồng Nai hoặc bạn nhập viện trong tình trạng có bệnh lý cấp cứu thì bạn được hưởng 100% trên mức mức quyền lợi BHYT 

+ Nếu không có giấy chuyển tuyến hoặc bạn nhập viện không trong tình trạng có bệnh lý cấp cứu, bạn được hưởng tỷ lệ trái tuyến là 60%  trên mức mức quyền lợi BHYT 

Ngoài ra, Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ)

Chúc bạn thật nhiều sức khỏe.

CN. NGUYỄN HẢI DƯƠNG - P,TCKT 

Về khám bảo hiểm y tế

Chào bạn,

Bạn đăng ký bảo hiểm y tế tại Bệnh viện quận Tân Phú, muốn đến khám thai và sinh con tại bệnh viện Từ Dũ,

1. Trường hợp khám khai, thì khi đến khám, Bạn vui lòng xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân và kèm giấy chuyển tuyến của bệnh viện tuyến quận huyện thì bạn mởi được hưởng quyền lợi BHYT đúng tuyến. Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn sẽ không được hưởng quyền lợi BHYT.

2. Trường hợp Bạn muốn sinh con tại Bệnh viện, thì khi làm thủ tục nhập viện, bạn xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân (CMND) thì sẽ được hưởng quyền lợi BHYT. Mức hưởng quyền lợi BHYT là đúng tuyến hay trái tuyến còn tủy vào:

+ Bạn có giấy chuyển tuyến hoặc nhập viện trong tình trạng bệnh lý cấp cứu (do bác sĩ xác nhận) thì sẽ được hưởng tỷ lệ đúng tuyến là 100% trên mức quyền lợi BHYT của bạn.

+ Bạn không có giấy chuyển tuyến hoặc không phải là bệnh lý cấp cứu, thì bạn chỉ được hưởng tỷ lệ trái tuyến là 60% trên mức quyền lợi BHYT.

Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, tiền sanh mổ nếu bạn có đăng ký dịch vụ).

Chúc bạn thật nhiều sức khỏe.

 CN.NGUYỄN HẢI DƯƠNG - PHÒNG TCKT

 

 

Muốn mua Bảo hiểm y tế cho bé dưới 3 tháng tuổi

Chào bạn,

Hiện tại, Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện chuyên khoa sản, phụ khoa, không là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu nên bạn không thể đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu cho con trai dưới 3 tháng tuổi. Bạn có thể tham khảo quy định tại Thông tư 40/2015/TT-BYT để nắm rõ nội dung về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu. 

Chúc bạn thật nhiều sức khỏe.

Sử dụng thẻ bảo hiểm

Chào bạn,

Hiện nay, bệnh viện Từ Dũ chỉ chấp nhận thanh toán trực tiếp viện phí theo một trong hai hình thức: BHYT hoặc bảo hiểm Bảo Việt.

Về quyền lợi BHYT, khi làm thủ tục nhập viện sinh, bạn vui lòng xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân thì được thanh toán BHYT. Nếu có giấy chuyển tuyến hoặc nhập viện trong tình trạng bệnh lý cấp cứu thì bạn được BHYT thanh toán đúng tuyến (100% mức quyền lợi được hưởng), nếu không có giấy chuyển tuyến hoặc nhập viện không trong tình trạng bệnh lý cấp cứu thì BHYT thanh toán trái tuyến (60% mức quyền lợi được hưởng). Ngoài ra, Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ).

Về quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt, bạn nên liên hệ Bảo Việt để được tư vấn trước quyền lợi được hưởng khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ vì còn phải phụ thuộc vào gói dịch vụ bạn đã mua của Bảo Việt.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

Khám chữa bệnh trái tuyến

Chào bạn,

Nếu bạn đăng ký bảo hiểm tại quận 12, muốn đến khám chẩn đoán bệnh (khám ngoại trú) và sinh con tại bệnh viện Từ Dũ,

1. Trường hợp khám ngoai trú, thì khi đến khám, Bạn phải xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân và kèm giấy chuyển tuyến của bệnh viện tuyến dưới (Bv quận 12) thì bạn mởi được hưởng quyền lợi BHYT đúng tuyến. Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn sẽ không được hưởng quyền lợi BHYT.

2. Trường hợp Bạn muốn sinh con tại Bệnh viện, thì khi làm thủ tục nhập viện, bạn xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân (CMND) thì sẽ được hưởng quyền lợi BHYT. Mức hưởng quyền lợi BHYT là đúng tuyến hay trái tuyến còn tủy vào:

+ Bạn có giấy chuyển tuyến hoặc nhập viện trong tình trạng bệnh lý cấp cứu (do bác sĩ xác nhận) thì sẽ được hưởng tỷ lệ đúng tuyến là 100% trên mức quyền lợi BHYT của bạn. 

+ Bạn không có giấy chuyển tuyến hoặc không phải là bệnh lý cấp cứu, thì bạn chỉ được hưởng tỷ lệ trái tuyến là 60% trên mức quyền lợi BHYT.

Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ).

Chúc bạn thật nhiều sức khỏe.

Bảo hiểm y tế

Chào bạn,  

Trường hợp bạn mua BHYT dưới quê Sóc Trăng mà muốn sanh (điều trị nội trú) tại Bệnh Viện Từ Dũ thì khi nhập viện, bạn xuất trình thẻ BHYT, thì bạn sẽ được hưởng BHYT. Mức hưởng BHYT đúng tuyến hoặc trái tuyến còn tùy theo :   

+ Bạn có giấy chuyển tuyến từ BV Đa khoa Tỉnh hoặc bạn nhập viện  trong tình trạng cấp cứu (do Bác sĩ chuyên môn xác nhận) thì bạn sẽ được hưởng tỷ lệ đúng tuyến là 100% tính trên mức quyền lợi hưởng BHYT (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT); hoặc 

+ Không phải trường hợp trên thì bạn chỉ được hưởng tỷ lệ trái tuyến lá 60% trên mức quyền lợi hưởng BHYT.

Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ).

Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. 

thắc mắc về quy định sử dụng bảo hiểm y tế

Chào bạn,  

Trường hợp mẹ bạn đăng ký BHYT tại địa phương là tỉnh Phú Yên. Nếu mẹ bạn muốn đến khám và chẩn đoán bệnh tại bệnh viện Từ Dũ thì khi đến khám, mẹ bạn phải xuất trình thẻ BHYT và giấy chuyển tuyến từ Bệnh viện đa khoa tỉnh thì mới đủ điều kiện được hưởng BHYT. Mức hưởng BHYT là 100% tính trên mức quyền lợi được hưởng trên thẻ BHYT.   

Trường hợp khám ngoại trú tại Bệnh viện mà không có giấy chuyển tuyến, thì bạn sẽ không được hưởng quyền lợi thẻ BHYT.

Chúc bạn và mẹ bạn thật nhiều sức khỏe! 

1234567
...