trang-trong.jpg
Tư vấn

Chào bạn,

Bạn có thể tham khảo giá thu của bệnh viện tại địa chỉ http://www.tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/bang-gia/

Hiện nay, bệnh viện chưa có chính sách thay đổi giá. Quyền lợi BHYT được hưởng của bạn phụ thuộc vào mã thẻ BHYT của bạn.

Chúc bạn nhiều sức khỏe! 

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Phí sanh mỗ

Chào bạn,

Khi nhập viện sinh tại Từ Dũ, nếu bạn xuất trình được thẻ BHYT hợp lệ và CMND, bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (trái tuyến).

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Thắc mắc

Chào bạn,

Bạn liên hệ UBND phường, xã nơi cư trú để mua BHYT. Bệnh viện Từ Dũ không thuộc danh sách các cơ sở y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Mổ nội soi

Chào bạn,

Nếu có thẻ BHYT hợp lệ và giấy CMND khi nhập viện sinh tại Từ Dũ, bạn được BHYT thanh toánchi phí khám chữa bệnh BHYT với tỷ lệ 60% mức quyền lợi được hưởng. Bạn tự thanh toán phần còn lại của mức quyền lợi được hưởng, phần đồng chi trả, phần chi phí không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và phần chi phí dịch vụ theo yêu cầu (nếu bạn có đăng ký dịch vụ theo yêu cầu)

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung

Chào bạn,

Chi phí điều trị phụ thuộc vào từng trường hợp bệnh cụ thể, tùy thuộc vào thời gian và các dịch vụ kỹ thuật thực tế thực hiện khi điều trị nên bệnh viện không thể trả lời chính xác cho bạn được.

Khi nhập viện điều trị tại Từ Dũ, nếu có thẻ BHYT hợp lệ và giấy CMND, bạn được BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT với tỷ lệ 60% mức quyền lợi được hưởng. Nếu có thêm giấy chuyển tuyến đúng tuyến, bạn được BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT với tỷ lệ 100% mức quyền lợi được hưởng.

Đối với trường hợp khám, nếu không có giấy chuyển tuyến đúng tuyến, BHYT sẽ không thanh toán chi phí cho bạn.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Bảo hiểm PVICare

Chào bạn,

Về quyền lợi được hưởng khi sinh, bạn nên tư vấn trước với công ty PVI vì nó phụ thuộc vào gói bảo hiểm mà bạn đã mua. Khi xuất viện, bệnh viện sẽ xuất hóa đơn tổng cộng tất cả chi phí trong suốt quá trình nằm viện của bạn.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Chi phí dịch vụ sanh

Chào bạn

Vui lòng bạn tham khảo thông tin theo link sau

http://tudu.com.vn/vn/bao-hiem-y-te/hoi-ve-thu-tuc-nhap-vien-bang-gia-dich-vu/

 

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công nghệ thông tin 

Hỏi về BHYT

Chào bạn,

Bạn tham khảo theo link sau nha

tudu.vn/vn/bao-hiem-y-te/bhyt-29381/

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công nghệ thông tin 


 

BHYT

Chào bạn,

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trong thẻ BHYT đến bệnh viện Từ Dũ thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng, nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng. Khi nhập viện sinh, nếu xuất trình được thẻ BHYT và CMND hợp lệ, bạn sẽ được hưởng quyền lợi như trên mà không bị ảnh hưởng bởi thời gian tham gia bảo hiểm.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công nghệ thông tin 


Mua bảo hiểm

Chào bạn

Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện tuyến cuối nên không có bán BHYT nha bạn

Thân mến

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công nghệ thông tin 

1234567
...