banner-tu-du_1440x164.jpg
Sinh dịch vụ

 

2/ Tổng chi phí cho một trường hợp sinh thường ngã âm đạo khoảng 4 triệu đồng và sinh mổ khoảng 7 triệu đồng, chi phí này chưa bao gồm chi phí nằm phòng dịch vụ theo yêu cầu (nếu bạn có đăng ký) và chi phí đăng ký sinh thường dịch vụ hoặc sinh mổ dịch vụ. Chi phí sinh thường dịch vụ là 1,5 triệu đồng và chí phí sinh mổ dịch vụ là 2,5 triệu đồng.

3/ Các chi phí dịch vụ thì không được BHYT thanh toán. Các chi phí còn lại vẫn được BHYT thanh toán nếu nằm trong danh mục thanh toán của BHYT và bạn đủ điều kiện được hưởng quyền lợi BHYT.

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Sinh dịch vụ và đăng kí phòng dịch vụ có được áp dung BHYT không

Chào bạn,

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ và chi phí sinh dịch vụ). Khi đăng ký sinh dịch vụ, bạn sẽ đóng thêm 1,5 triệu đồng và bạn được quyền yêu cầu bác sĩ (nếu bác sĩ đồng ý).

Chúc bạn nhiều sức kkhỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Sanh dịch vụ tại Từ Dũ

Chào bạn,

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu bạn nhập viện trong tình trạng cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Tình trạng cấp cứu do bác sị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện khám và xác định. Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ). Giấy chuyển tuyến có thời hạn trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày của giấy chuyển tuyến cho đến ngày bạn nhập viện sinh tại bệnh viện Từ Dũ.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Mua gói bảo hiểm

Chào bạn,

Để mua bảo hiểm nói chung, bạn có thể liên hệ phường (xã) nơi cư trú để mua BHYT tự nguyện của Nhà nước hoặc chọn các công ty bảo hiểm để được tư vấn gói bảo hiểm phù hợp.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Mua thẻ bảo hiểm

Chào bạn,

Bạn liên hệ UBND phường để mua thẻ BHYT tự nguyện cho vợ bạn. Trong thẻ BHYT cấp cho vợ bạn sẽ có ghi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (bạn có thể chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu khi mua BHYT tại phường). Nếu vợ bạn sinh con tại Từ Dũ mà không có giấy chuyển tuyến từ nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì vợ bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Vợ bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ).

Chúc vợ chồng bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Chi phí sinh VIP, sinh gia đình

Chào bạn,

1/Tổng chi phí cho một trường hợp sinh thường ngã âm đạo khoảng 4 triệu đồng và sinh mổ khoảng 7 triệu đồng, chi phí này chưa bao gồm chi phí nằm phòng dịch vụ theo yêu cầu (nếu bạn có đăng ký) và chi phí đăng ký sinh thường dịch vụ hoặc sinh mổ dịch vụ. Nếu sinh thường ngả âm đạo, bạn có thể đăng ký sinh dịch vụ gia đình (đóng thêm 2,5 triệu đồng). Khi sinh xong, bạn được đăng ký phòng dịch vụ (giá phòng từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng).

2/ Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu bạn nhập viện trong tình trạng cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Tình trạng cấp cứu do bác sị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện khám và xác định. Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ và tiền sinh dịch vụ). Giấy chuyển tuyến có thời hạn trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày của giấy chuyển tuyến cho đến ngày bạn nhập viện sinh tại bệnh viện Từ Dũ.

3/ Khi nhập viện sinh, bạn mang theo CMND, thẻ BHYT, giấy tờ liên quan đến quá trình khám thai của bạn. Bạn chuẩn bị sãn hộ khẩu để đối chiếu khi lấy giấy chứng sinh cho bé ngày xuất viện.

Chúc bạn nhiều úức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Bảo hiểm Bảo Việt

Chào bạn,

Khi nhập viện sinh tại Từ Dũ, bạn xuất trình thẻ bảo hiểm Bảo Việt và CMND để được xác nhận và được hướng dẫnthực hiện theo quy trình bảo lãnh viện phí thống nhất giữabệnh viện và công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Bạn vẫn đóng một khoản tiền ứng trước. Ngày xuất viện, trên cơ sở bảng kê tổng chi phí nằm viện, bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán các chi phí theo quyền lợi bảo hiểm được hưởng của bạn, bạn sẽ thanh toán phần chi phí còn lại (sau khi đã cấn trừ phần tiền đã ứng trước của bạn).

Bạn nên liên hệ trước với công ty bảo hiểm Bảo Việt để được tư vấn về quyền lợi bảo hiểm được hưởng.

Chúc bạn nhiều úức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Bảo hiểm Aon Insmart cty bảo hiểm liên việt

Chào bạn,

Nếu bảo hiểm của bạn có hợp tác bảo lãnh viện phí với bệnh viện Từ Dũ thì khi nhập viện sinh tại Từ Dũ, bạn sẽ được thực hiện theo quy trình bảo lãnh viện phí đã thống nhất giữa bệnh viện và công ty bán bảo hiểm cho bạn. Khi xuất viện, bạn sẽ được công ty bảo hiểm thanh toán các chi phí thuộc quyền lợi bảo hiểm của bạn, bạn chỉ thanh toán phần chi phí còn lại.

Bạn nên liên hệ công ty bảo hiểm để được tư vấn trước về các quyền lợi bảo hiểm được hưởng của bạn.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Làm iui

Chào bạn,

Về quyền lợi được hưởng khi mua gói bảo hiểm của Bảo Việt, bạn nên tư vấn với công ty bảo hiểm Bảo Việt.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Siêu âm 4 chiều và xét nghiệm đường huyết

Chào bạn,

Xét nghiệm đường huyết có thuộc danh mục chi trả của BHYT.

Siêu âm 4 chiều không thuộc danh mục chi trả của BHYT.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

...
45678910
...