trang-trong.jpg
Bảo hiểm Bảo Việt

Chào bạn,

Khi nhập viện sinh tại Từ Dũ, bạn xuất trình thẻ bảo hiểm Bảo Việt và CMND để được xác nhận và được hướng dẫnthực hiện theo quy trình bảo lãnh viện phí thống nhất giữabệnh viện và công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Bạn vẫn đóng một khoản tiền ứng trước. Ngày xuất viện, trên cơ sở bảng kê tổng chi phí nằm viện, bảo hiểm Bảo Việt sẽ thanh toán các chi phí theo quyền lợi bảo hiểm được hưởng của bạn, bạn sẽ thanh toán phần chi phí còn lại (sau khi đã cấn trừ phần tiền đã ứng trước của bạn).

Bạn nên liên hệ trước với công ty bảo hiểm Bảo Việt để được tư vấn về quyền lợi bảo hiểm được hưởng.

Chúc bạn nhiều úức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Bảo hiểm Aon Insmart cty bảo hiểm liên việt

Chào bạn,

Nếu bảo hiểm của bạn có hợp tác bảo lãnh viện phí với bệnh viện Từ Dũ thì khi nhập viện sinh tại Từ Dũ, bạn sẽ được thực hiện theo quy trình bảo lãnh viện phí đã thống nhất giữa bệnh viện và công ty bán bảo hiểm cho bạn. Khi xuất viện, bạn sẽ được công ty bảo hiểm thanh toán các chi phí thuộc quyền lợi bảo hiểm của bạn, bạn chỉ thanh toán phần chi phí còn lại.

Bạn nên liên hệ công ty bảo hiểm để được tư vấn trước về các quyền lợi bảo hiểm được hưởng của bạn.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Làm iui

Chào bạn,

Về quyền lợi được hưởng khi mua gói bảo hiểm của Bảo Việt, bạn nên tư vấn với công ty bảo hiểm Bảo Việt.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Siêu âm 4 chiều và xét nghiệm đường huyết

Chào bạn,

Xét nghiệm đường huyết có thuộc danh mục chi trả của BHYT.

Siêu âm 4 chiều không thuộc danh mục chi trả của BHYT.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả những chi phí nào trong các chi phí sinh thường và sinh mổ

Chào bạn,

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu bạn nhập viện trong tình trạng cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng. Tình trạng cấp cứu do bác sị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện khám và xác định. Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng.

Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Bảo hiểm y tế

Chào bạn,

Khi mổ u nang buồng trứng tại bệnh viện Từ Dũ, nếu bạn có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Tình trạng cấp cứu do bác sị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện khám và xác định. Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ). Giấy chuyển tuyến có thời hạn trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày của giấy chuyển tuyến cho đến ngày bạn nhập việntại bệnh viện Từ Dũ.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Bảo Hiểm Y Tế

Chào bạn,

Khi khám thai tại bệnh viện Từ Dũ, nếu có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ bệnh viện Thống Nhất đến bệnh viện Từ Dũ thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT), nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn không được thanh toán BHYT.

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu bạn nhập viện trong tình trạng cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ bệnh viện Thống Nhất đến bệnh viện Từ Dũ thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Tình trạng cấp cứu do bác sị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện khám và xác định. Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ). Giấy chuyển tuyến có thời hạn trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày của giấy chuyển tuyến cho đến ngày bạn nhập viện sinh tại bệnh viện Từ Dũ.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

BHYT

Chào bạn,

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ).

Chúc bạn nhiều úức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Bao hiem y te

Chào bạn,

Khi mổ u nang buồng trứng tại bệnh viện Từ Dũ, nếu bạn có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Tình trạng cấp cứu do bác sị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện khám và xác định. Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ). Giấy chuyển tuyến có thời hạn trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày của giấy chuyển tuyến cho đến ngày bạn nhập việntại bệnh viện Từ Dũ.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Địa chỉ hộ khẩu

Chào bạn,

Khi nhập viện sinh, bạn khai địa chỉ theo địa chỉ trên hộ khẩu của bạn. Địa chỉ trên hộ khẩu của bạn cũng sẽ là địa chỉ khi cấp giấy chứng sinh cho bé.

Khi sử dụng quyền lợi bảo hiểm, bạn chỉ được chọn hoặc BHYT hoặc Bảo hiểm Bảo Việt mà thôi.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

...
45678910
...