trang-trong.jpg
Sinh dịch vụ gia đình

Chào bạn,

Bạn tham khảo ở đây:

tudu.vn/vn/khac/dạt-phòng-bẹnh-viẹn/

Thân mến,

KS. Trang Thanh Vũ
P. Công nghệ thông tin - BV Từ Dũ

Thủ tục BHYT

Chào bạn,

Để được hưởng quyền lợi BHYT, bạn nộp 2 (hai) bản photo CMND và 2 (hai) bản photo thẻ BHYT, giấy chuyển tuyến (chuyển viện) bản chính (nếu có). Bạn tham khảo ở đây:

tudu.vn/vn/bao-hiem-y-te/thanh-toán-bảo-hiẻm-y-té/

tudu.vn/vn/khac/chi-phi-sanh-con/

Thân mến,

KS. Trang Thanh Vũ
P. Công nghệ thông tin - BV Từ Dũ

Sinh mổ dịch vụ có được thanh toán bảo hiểm y tế

Chào bạn,

Các hình thức dịch vụ sẽ không được BHYT chi trả bạn nhé.

Thân mến,

KS. Trang Thanh Vũ
P. Công nghệ thông tin - BV Từ Dũ

Mức hưởng BHYT

Chào bạn,

Quy định bạn đề cập ghi rõ là chỉ được thanh toán 100% mức quyền lợi được hưởng khi khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến quận/huyện trong cùng địa bàn tỉnh. Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện chuyên khoa tuyến thành phố nên để được thanh toán 100% mức quyền lợi được hưởng khi nhập viện sinh tại bệnh viện Từ Dũ, bạn cần có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ bệnh viện 175 đến bệnh viện Từ Dũ.Chúc bạn nhiều sức khỏe!

Thân mến,

NV. Huỳnh Thế Cường
Phòng tài chính kế toán - BV Từ Dũ

Hỏi về chế độ bảo hiểm y tế

Chào bạn,

Quy định về thời gian tham gia BHYT liên tục 5 năm trở lên để bạn được BHYT thanh toán 100% mức được hưởng của tất cả dịch vụ y tế khi khám bệnh chữa bệnh đúng tuyến (bạn vẫn phải thanh toán phần đồng chi trả). Bạn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại bệnh viện Trưng Vương thì khi nhập viện sinh tại bệnh viện Từ Dũ, bạn cần có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ bệnh viện Trưng Vương đến bệnh viện Từ Dũ để được BHYT thanh toán 100%  chi phí khám chữa bệnh (bạn vẫn phải thanh toán phần đồng chi trả).

Chúc bạn nhiều sức khỏe! 

NV. Huỳnh Thế Cường
Phòng tài chính kế toán - BV Từ Dũ

Mổ nội soi dịch vụ

Chào bạn,

Bạn làm thủ tục khi nhập viện tại khoa Cấp cứu chống độc, số 284 Cống Quỳnh, quận 1. Khi nhập viện bạn cần mang theo CMND, thẻ BHYT, giấy chuyển tuyến và các sổ khám, các kết quả xét nghiệm, siêu âm có liên quan.

húc bạn nhiều sức khỏe!

NV. Huỳnh Thế Cường
Phòng tài chính kế toán - BV Từ Dũ

Xin Mẫu 65

Chào bạn,

Bạn có thể xin mẫu này ở mỗi lần tiếp theo khi khám thai (không cấp lại cho những lần đã khám) và việc nghỉ hưởng bảo hiểm XH cho thai sản không nhất thiết phải có các mẫu giấy nghỉ trong thai kỳ. Bạn có thể khám ở cả hai khu M và N đều có sẳn mẫu này.

Thân mến,

ThS. BS Phan Thanh Bình
Khoa Chăm sóc trước sinh - BV Từ Dũ

Giấy khám thai hưởng bảo hiểm

Chào bạn,

Mỗi lần khám bạn đều có thể xin giấy này cho dù bạn khám dịch vụ. Lần sau bạn đi khám nhớ xin giấy để hưởng chế độ.

Thân mến,

Ths. BS Phan Thanh Bình
Khoa Chăm sóc trước sinh - BV Từ Dũ
 

Mổ chủ động lần 2

Chào bạn,

Nếu không có giấy chuyển tuyến bạn sẽ được BHYT thanh toán trái tuyến. Bạn tham khảo ở đây:

tudu.vn/vn/bao-hiem-y-te/bao-hiem-trai-tuyen/

Thân mến,

KS. Trang Thanh Vũ
P. Công nghệ thông tin - BV Từ Dũ

Sinh con kết hợp thẻ BHYT và BH sức khoẻ của Bảo Việt

Chào bạn,

1/ Hiện nay, bệnh viện Từ Dũ chỉ chấp nhận cho bạn chọn một trong hai hình thức thanh toán: hoặc thanh toán bằng thẻ BHYT của nhà nước, hoặc thanh toán bằng thẻ bảo hiểm Bảo Việt. Bạn có thể bổ sung giấy chuyển tuyến sau khi nhập viện nhưng ngày của giấy chuyển tuyến phải trước hoặc cùng ngày với ngày bạn nhập viện thì giấy chuyển tuyến đó mới hợp lệ và được dùng để thanh toán BHYT.

2/ Thủ tục khi sinh phải có CMND và Hộ khẩu để xác định nhân thân của bạn và để cấp giấy chứng sinh cho con bạn có địa chỉ đúng theo địa chỉ trên hộ khẩu của bạn. Bạn có thể sử dụng hộ chiếu để thay thế CMND còn hộ khẩu, bạn có thể sử dụng bản photo có chứng thực để trình cho bộ phận cấp giấy chứng sinh của bệnh viện xem khi cấp giấy chứng sinh cho con của bạn. Về các giấy tờ khác, bạn đem theo thẻ BHYT (nếu có) và tất cả kết quả thăm khám, xét nghiệm, siêu âm trong suốt chu kỳ mang thai của bạn để nhân viên y tế tiếp nhận khi bạn nhập viện sinh dễ theo dõi tình trạng thai của bạn.

3/ Tổng chi phí sinh thường hay sinh mổ tại bệnh viện Từ Dũ bao gồm:

- Viện phí nằm viện từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

- Chi phí dịch vụ theo yêu cầu sinh thường là 1,5 triệu đồng và sinh mổ là 2,5 triệu đồng nếu có đăng ký sinh dịch vụ theo yêu cầu.

- Tiền phòng dịch vụ từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng/giường/ngày nếu có đăng ký giường dịch vụ.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

NV. Huỳnh Thế Cường
Phòng tài chính kế toán - BV Từ Dũ

...
45678910
...