trang-trong.jpg
Đăng ký sinh dịch vụ có BHYT

Chào bạn

Khi nhập viện nộp, nếu có thẻ BHYT hợp lệ và giấy CMND và không có giấy chuyển tuyến đúng tuyến, bạn sẽ được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT. Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ).

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Chi phi cho một ca sinh mổ

Chào bạn

Tổng chi phí cho một trường hợp sinh mổ thông thường tại bệnh viện Từ Dũ khoảng từ 7 đến 10 triệu đồng, chi phí này chưa bao gồm tiền đăng ký dịch vụ theo yêu cầu và tiền phòng dịch vụ theo yêu cầu.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Sanh con có BHYT

Chào bạn

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ bệnh viện Nguyễn Tri Phương đến bệnh viện Từ Dũ thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng, nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng. Giấy chuyển tuyến có thời hạn trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày của giấy chuyển tuyến. Khi nhập viện sinh, bạn nộp thẻ BHYT hợp lệ và giấy CMND để được hưởng quyền lợi BHYT.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Bảo hiểm y tế

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ bệnh viện 115 đến bệnh viện Từ Dũ thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng, nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng. Giấy chuyển tuyến có thời hạn trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày của giấy chuyển tuyến. Khi nộp thẻ BHYT hợp lệ và giấy CMND, bạn sẽ được BHYT thanh toán thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT. Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ).

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Mức hưởng BHYT khám trái tuyến

Chào bạn,

Trong trường hợp khám bệnh (điều trị ngoại trú) tại bệnh viện Từ Dũ, bạn chỉ được BHYT thanh toán khi bạn có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ bệnh viện Quận 7 đến bệnh viện Từ Dũ. Các trường hợp còn lại khi khám bệnh tại bệnh viện Từ Dũ, bạn phải tự thanh toán tất cả chi phí.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

NV. Huỳnh Thế Cường
Phòng tài chính kế toán - BV Từ Dũ

Khám phụ khoa

Chào bạn,

Trong trường hợp khám bệnh (điều trị ngoại trú) tại bệnh viện Từ Dũ, bạn chỉ được BHYT thanh toán khi bạn có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ bệnh viện Quận 7 đến bệnh viện Từ Dũ. Các trường hợp còn lại khi khám bệnh tại bệnh viện Từ Dũ, bạn phải tự thanh toán tất cả chi phí.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

NV. Huỳnh Thế Cường
Phòng tài chính kế toán - BV Từ Dũ

Vợ không BHYT, Chồng có BHYT

Chào bạn,

Khi nhập viện sinh, vợ bạn chỉ được hưởng quyền lợi BHYT nếu vợ bạn có thẻ BHYT còn hạn sử dụng và giấy CMND. Trường hợp của bạn, bạn nên liên hệ cơ quan BHXH thông qua cơ quan làm việc của bạn để được tư vấn đầy đủ.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

NV. Huỳnh Thế Cường
Phòng tài chính kế toán - BV Từ Dũ

Chi phí BHYT trái tuyến

Chào bạn,

Khi nhập viện bệnh viện Từ Dũ để cắt u nang buồng trứng, nếu mẹ bạn có thẻ BHYT còn hạn sử dụng và CMND thì sẽ được BHYT thanh toán. Tổng chi phí cho một trường hợp mổ cắt u nang buồng trứng (trường hợp mổ nội soi) khoảng 8 triệu đồng chưa bao gồm chi phí nằm phòng dịch vụ theo yêu cầu. Tổng chi phí này sẽ được thanh toán như sau:

1/ Phần chi phí thuộc danh mục thanh toán của BHYT: nếu bạn có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ bệnh viện huyện đến bệnh viện Từ Dũ, BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng. Nếu không có giấy chuyển tuyến đúng tuyến, BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi BHYT được hưởng. 

2/ Phần chi phí mẹ bạn tự thanh toán bao gồm: phần chi phí đồng chi trả với BHYT (nếu có), phần chi phí không thuộc danh mục thanh toán của BHYT, phần chi phí đăng ký dịch vụ theo yêu cầu.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

NV. Huỳnh Thế Cường
Phòng tài chính kế toán - BV Từ Dũ

Mua BHYT

Chào bạn,

Khi nhập viện sinh  tại bệnh viện Từ Dũ, bạn sẽ được BHYT thanh toán khi bạn có thẻ BHYT còn hạn sử dụng và giấy CMND. Khi xuất viện, bạn sẽ được nghỉ thai sản theo quy định của Bộ Luật lao động. Chế độ BHYT được hưởng khi bạn nghỉ thai sản sẽ do cơ quan BHXH tính và chi trả dựa vào hồ sơ của bạn (hoặc cơ quan mà bạn làm việc) nộp cho cơ quan BHXH.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

NV. Huỳnh Thế Cường
Phòng tài chính kế toán - BV Từ Dũ

Sanh mổ BHYT ( CMND hết hạn) có được chấp nhận

Chào bạn,

Khi nhập viện sinh tại bệnh viện Từ Dũ, bạn chỉ được BHYT thanh toán khi bạn có thẻ BHYT còn hạn sử dụng và giấy CMND.

Thân mến,

NV. Huỳnh Thế Cường
Phòng tài chính kế toán - BV Từ Dũ

...
45678910
...