banner-tu-du_Sonno_1440x164---T7.2019.jpg
Mức hưởng và thủ tục BHYT khi sinh con tại bệnh viện

Chào bạn, Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ). Khi nhập viện sinh bạn xuất trình thẻ BHYT và CMND để nhân viên y tế làm thủ tục. Chúc bạn nhiêu sức khỏe!

BHYT

Chào bạn,

Bạn liên hệ UBND phường (xã) nơi cư trú để được mua BHYT.

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu bạn có thẻ BHYT hợp lệ và nhập viện trong tình trạng cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Tình trạng cấp cứu do bác sị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện khám và xác định. Nếucó thẻ BHYT hợp lệ nhưng không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ).

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Chi phí sinh mổ dịch vụ

Chào bạn,

Tổng chi phí cho một trường hợp sinh mổ khoảng 7 triệu đồng, chi phí này chưa bao gồm chi phí nằm phòng dịch vụ theo yêu cầu (nếu bạn có đăng ký) và chi phí đăng ký sinh mổ dịch vụ.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Chi phí sinh đẻ

Chào bạn,

Tổng chi phí cho một trường hợp sinh thường ngã âm đạo khoảng 4 triệu đồng và sinh mổ khoảng 7 triệu đồng, chi phí này chưa bao gồm chi phí nằm phòng dịch vụ theo yêu cầu (nếu bạn có đăng ký) và chi phí đăng ký sinh thường dịch vụ hoặc sinh mổ dịch vụ.

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ).

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Xin giấy nghỉ ốm

Chào Bạn!

Cám ơn Bạn đã đặt câu hỏi cho diễn đàn bệnh viện Từ dũ.

Bạn đi khám tại phòng khám dịch vụ, nếu có chỉ định chuyên môn nghỉ ốm, thì phòng khám dịch vụ vẫn cấp giấy nghỉ ốm để hưởng chế độ bảo hiểm nha Bạn.

Chúc Bạn luôn vui khỏe.

Chào Bạn.

Xin cấp lại giấy chứng sanh

Chào bạn

Bạn vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch tổng hợp - Lầu 1 - Khu D - 284 Cống Quỳnh, Q1 hoặc số điện thoại 028. 540 42 829 (số 205) để được hướng dẫn chi tiết.

Thân mến

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công nghệ thông tin

Hỏi về chế độ bhyt

Chào bạn,

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu bạn nhập viện trong tình trạng cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Tình trạng cấp cứu do bác sị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện khám và xác định. Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ).

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Sinh tại bệnh viện Từ Dũ không có thẻ bảo hiểm Y Tế

Chào bạn,

Nếu nhập viện sinh mà không có thẻ BHYT, bạn vui lòng thanh toán tất cả chi phí và mang toàn bộ hồ sơ thanh toán tại bệnh viện đến cơ quan BHXH để được thanh toán lại (có thể nhờ thanh toán thông qua công ty của bạn).

Khi sanh tại bệnh viện Từ Dũ mà có giấy chuyển tuyến hoặc nhập viện sanh trong tình trạng cấp cứ, bạn sẽ được cơ quan BHXH thanh toán 100% mức quyền lợi được hưởng (mức quyền lợi được hưởng thông thường là 80%). Nếu không có giấy chuyển tuyến và không nhập viện sinh trong tình trạng cấp cứu, bạn sẽ được cơ quan BHXH thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Bảo hiểm y tế khi sinh dịch vụ

Chào bạn,

Cơ quan BHXH chỉ thanh toán chi phí y tế nằm trong danh mục được thanh toán của BHYT. Bạn phải tự thanh toán các chi phí nằm ngoài danh mục thanh toán của BHYT và các chi phí dịch vụ theo yêu cầu. Chi phí sinh thường dịch vụ gia đình (1 người 1 phòng + 1 người thân) là chi phí dịch vụ theo yêu cầu.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Bảo hiểm y tế

Chào bạn,

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu bạn nhập viện trong tình trạng cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Tình trạng cấp cứu do bác sị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện khám và xác định. Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ). Giấy chuyển tuyến có thời hạn trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày của giấy chuyển tuyến cho đến ngày bạn nhập viện sinh tại bệnh viện Từ Dũ.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

...
45678910
...