trang-trong.jpg
Bảo hiểm y tế

Chào bạn

Bạn tham khảo theo link sau nhe

http://tudu.com.vn/vn/bao-hiem-y-te/dang-ky-sinh-dich-vu-co-bhyt/

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công Nghệ Thông Tin 

Bảo hiểm y tế không có hình.

Chào bạn,

Khi nhập viện sinh tại Từ Dũ, nếu có thẻ BHYT hợp lệ và giấy CMND và không có giấy chuyển tuyến đúng tuyến, bạn sẽ được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ).

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

BHYT trái tuyến

Chào bạn, nếu có thẻ BHYT hợp lệ và giấy CMND khi nhập viện sinh tại Từ Dũ, bạn được BHYT thanh toánchi phí khám chữa bệnh BHYT với tỷ lệ 60% mức quyền lợi được hưởng. Bạn tự thanh toán phần còn lại của mức quyền lợi được hưởng, phần đồng chi trả, phần chi phí không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và phần chi phí dịch vụ theo yêu cầu (nếu bạn có đăng ký dịch vụ theo yêu cầu)

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Bảo hiểm y tế trái tuyến

Chào bạn, nếu có thẻ BHYT hợp lệ và giấy CMND khi nhập viện sinh tại Từ Dũ, bạn được BHYT thanh toánchi phí khám chữa bệnh BHYT với tỷ lệ 60% mức quyền lợi được hưởng.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Bảo hiểm và giấy chuyển tuyến

Chào bạn

Giấy chuyển tuyến đến bệnh viện Từ Dũ chỉ có giá trị cho một lần khám. Trong trường hợp khi khám tại Từ Dũ, bác sĩ thấy vợ bạn cần thiết phải tái khám lại thì sẽ chỉ định hẹn tái khám và lần tái khám đó vợ bạn cũng sẽ được BHYT thanh toán. Trong trường hợp bác sĩ thấy tình trạng của vợ bạn ổn định thì sẽ không hẹn tái khám thì lần khám sau vợ bạn phải xin giấy chuyển tuyến mới.

Trường hợp khi nhập viện sinh tại Từ Dũ mà không có giấy chuyển tuyến của bệnh viện Thống Nhất, nếu có thẻ BHYT hợp lệ và giấy CMND, vợ bạn vẫn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (trái tuyến).

Chúc vợ chồng bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Bảo hiểm y tế

Chào bạn

Nếu giấy chuyển tuyến của bạn đúng tuyến (thông thường là chuyển tuyến từ bệnh viện tuyến huyện đến bệnh viện đa khoa tỉnh rồi từ bệnh viện đa khoa tỉnh đến bệnh viện Từ Dũ) thì bạn sẽ được BHYT thanh toán theo mức quyền lợi được hưởng. Nếu không có giấy chuyển tuyến hợp lệ thì bạn không được thanh toán BHYT khi khám tiền sản tại Từ Dũ.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Hỏi về thủ tục nhập viện - bảng giá dịch vụ

Chào em

Khi nhập viện, nếu có thẻ BHYT hợp lệ và giấy CMND và không có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ bệnh viện Hoàn Mỹ sang bệnh viện Từ Dũ, bạn sẽ được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ). Đối với các giấy tờ trong quá trình khám thai của bạn, bạn nên mang theo để quá trình khám trước khi sinh của bạn tại Từ Dũ được thuận lợi. Phòng dịch vụ loại 2 giường/phòng có giá từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng/giường/ngày.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường

P. Tài chính kế toán

Giấy chuyển tuyến BHYT

Chào bạn

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ bệnh viện 115 đến bệnh viện Từ Dũ thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng, nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng. Giấy chuyển tuyến có thời hạn trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày của giấy chuyển tuyến cho đến ngày bạn nhập viện sinh tại bệnh viện Từ Dũ.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

 

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Thủ tục khi sinh trái tuyến

Chào bạn

Bạn không cần đăng ký trước khi sinh. Tới ngày sinh, bạn nhập viện và nộp thẻ BHYT hợp lệ và giấy CMND để được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (trái tuyến) bao gồm các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT. Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ).

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Đăng ký sinh dịch vụ có BHYT

Chào bạn

Khi nhập viện nộp, nếu có thẻ BHYT hợp lệ và giấy CMND và không có giấy chuyển tuyến đúng tuyến, bạn sẽ được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT. Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ).

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

...
45678910
...