trang-trong.jpg
BHYT

Chào bạn,

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trong thẻ BHYT đến bệnh viện Từ Dũ thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng, nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng. Khi nhập viện sinh, nếu xuất trình được thẻ BHYT và CMND hợp lệ, bạn sẽ được hưởng quyền lợi như trên mà không bị ảnh hưởng bởi thời gian tham gia bảo hiểm.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công nghệ thông tin 


Mua bảo hiểm

Chào bạn

Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện tuyến cuối nên không có bán BHYT nha bạn

Thân mến

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công nghệ thông tin 

Bảo hiểm y tế

Chào bạn

Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện tuyến cuối nên không có bán BHYT nha bạn

Thân mến

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công nghệ thông tin 

 

Sinh tại bệnh viện

Chào bạn,

Sinh dịch vụ (ngã âm đạo) là đăng ký sinh thường (ngã âm đạo) theo yêu cầu. Khi đăng ký sinh theo yêu cầu, bạn có thể lựa chọn bác sĩ hoặc được sắp xếp bác sĩ có nhiều kinh nghiệm hoặc được bác sĩ đỡ sinh ngoài giờ làm việc hành chính, được ưu tiên đăng ký phòng dịch vụ. Tổng chi phí cho một trường hợp sinh dịch vụ (ngã âm đạo) khoảng 4 triệu đồng, chi phí này chưa bao gồm chi phí nằm phòng dịch vụ theo yêu cầu (nếu bạn có đăng ký) và chi phí đăng ký sinh dịch vụ. Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ bệnh viện Hoàn Mỹ Sài gòn đến bệnh viện Từ Dũ thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng, nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng. BHYT không thanh toán cho các khoản đăng ký dịch vụ (ví dụ như phí đăng ký sinh dịch vụ, phòng dịch vụ….)

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Bảo hiểm y tế tự nguyện

Chào bạn,

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu có giấy chuyển tuyến đúng tuyến từ nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trong thẻ BHYT đến bệnh viện Từ Dũ thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng, nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng. Khi nhập viện sinh, nếu xuất trình được thẻ BHYT và CMND hợp lệ, bạn sẽ được hưởng quyền lợi như trên mà không bị ảnh hưởng bởi thời gian tham gia bảo hiểm.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Xin cấp giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội

Chào chị, giấy nghỉ ốm cấp khi chị đi khám và có chẩn đoán là sẩy thai, theo quy định của BHXH trong trường hợp như của chị sẽ được nghỉ 7 ngày. Tuy nhiên không thể cấp giấy nghỉ cho đợt khám trước. bạn có thể liên hệ phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện để yêu cầu giải quyết vấn đề này, tuy nhiên các quy định là của BHXH và nếu có cho nghỉ chỉ tính từ ngày 14/10 mà thôi.

ThS. BS. Phan Thanh Bình
K. Chăm sóc trước sinh

Về BHYT

Chào bạn

Chào bạn, khi nhập viện sinh, chỉ cần bạn xuất trình thẻ BHYT và CMND hợp lệ thì sẽ được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định mà không bị ảnh hưởng bởi thời gian tham gia BHYT.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Chào bác sĩ: Em mua BHYT tại BV 175 nhưng qua BV TỪ DŨ khám không có giấy chuyển viện có được không?

Chào bạn

Bạn tham khảo nội dung phúc đáp theo link sau nhé:

http://tudu.vn/vn/bao-hiem-y-te/bhyt-trai-tuyen-28731/

Thân mến

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công nghệ thông tin 

Bảo hiểm y tế

Chào bạn

Vui lòng bạn tham khảo nội dung câu trả lời theo link sau:

http://tudu.vn/vn/bao-hiem-y-te/bao-hiem-y-te-khong-co-hinh/

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công nghệ thông tin 

BHYT trái tuyến

Chào bạn, nếu có thẻ BHYT và giấy CMND hợp lệ khi nhập viện sinh tại Từ Dũ, bạn được BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT với tỷ lệ 60% mức quyền lợi được hưởng.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

 

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

1234567
...