banner-tu-du_1440x164.jpg
Chế độ bảo hiểm y tế khi đi khám chưa có thẻ do công ty cấp trễ

Chào bạn,

Khi nhập viện sinh, nếu không có thẻ BHYT, bạn vui lòng thanh toán tất cả chi phí. Sau đó, khi có thẻ BHYT, bạn mang tất cả hồ sơ thanh toán tại bệnh viện đến cơ quan bảo hiểm xã hội để được thanh toán lại.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Bảo hiểm y tế

Chào bạn,

Thời điểm nhập viện sinh nếu có thẻ BHYT và CMND hợp lệ thì bạn sẽ được hưởng quyền lợi BHYT.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

BẢO HIỂM PVI SANH MỔ DỊCH VỤ PHÒNG GIA ĐÌNH

Chào bạn,

Tại bệnh viện hiện chỉ có dịch vụ sanh thường gia đình là khi bạn sinh sẽ có một người thân được vào phòng sinh cùng với bạn. Bệnh viện không có dịch vụ sinh mổ gia đình.

Khi nhập viện sinh, bạn xuất trình thẻ bảo hiểm PVI và trình bày yêu cầu của bạn với nhân viên y tế của bệnh viện để được hướng dẫn cụ thể.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Bảo hiểm generali

Chào bạn,

Hiện nay bệnh viện Từ Dũ và bảo hiểm Generali chỉ mới hợp tác thanh toán trực tiếp viện phí nội trú. Do đó, nếu bạn khám thai tại Từ Dũ thì bạn tự thanh toán tất cả chi phí và có thể lấy hóa đơn về thanh tóan lại với Generali.

Về quyền lợi bảo hiểm Generali được hưởng, bạn nên liên hệ trước với Generali để được tư vấn. Các phòng đơn ở bệnh viện đều là phòng tiêu chuẩn, giá phòng chỉ khác nhau do nằm khác nhau về diện tích và các tiện ích có trong phòng.

Tất cả khách hàng khi nhập viện sinh đều phải đóng một khoản tạm ứng viện phí theo quy định.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

BHYT 2018

Chào bạn,

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu bạn nhập viện trong tình trạng cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Tình trạng cấp cứu do bác sị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện khám và xác định. Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ).

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Khám phụ khoa

Chào bạn,

Khi khám bệnh tại bệnh viện Từ Dũ, bạn phải có giấy chuyển viện từ bệnh viện quận Thủ Đức thì mới được hưởng quyền lợi BHYT.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Xin hỏi về BHYT và Bảo hiểm thai sản VBI Care

Chào bạn,

Hiện nay, bệnh viện Từ Dũ chỉ chấp nhận thanh toán trực tiếp viện phí theo một trong hai hình thức: BHYT hoặc bảo hiểm VBI.

Về quyền lợi BHYT, tại thời điểm sinh, nếu bạn có thẻ BHYT thì được thanh toán BHYT, nếu không có thẻ BHYT hoặc BHYT hết hạn thì bạn tự thanh toán chí phí sau đó về cơ quan Bảo hiểm xã hội để được thanh toán lại. Nếu có giấy chuyển viện khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ thì bạn được BHYT thanh toán đúng tuyến (100% mức quyền lợi được hưởng), nếu không có giấy chuyển tuyến thì BHYT thanh toán trái tuyến (60% mức quyền lợi được hưởng).

Về quyền lợi bảo hiểm VBI, bạn nên liên hệ VBI để được tư vấn trước quyền lợi được hưởng khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ vì nó phụ thuộc vào gói dịch vụ bạn đã mua của VBI.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

BHYT

Chào bạn, 

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu bạn nhập viện trong tình trạng cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Tình trạng cấp cứu do bác sị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện khám và xác định. Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ). Giấy chuyển tuyến có thời hạn trong vòng 10 ngày làm việc tính từ ngày của giấy chuyển tuyến cho đến ngày bạn nhập viện sinh tại bệnh viện Từ Dũ.

 Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Bảo hiểm thai sản Bic có được bảo lãnh?

Chào bạn,

Bệnh viện Từ Dũ và công ty bảo hiểm BIC chưa ký hợp đồng thanh toán trực tiếp chi phí y tế. Bạn vui lòng thanh toán đầy đủ chi phí (nếu có) rồi sau đó thanh toán lại với công ty bảo hiểm BIC.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Chi phí sanh dùng 2 loại bảo hiểm

Chào bạn,

Bệnh viện Từ Dũ hiện chỉ chấp nhận thanh toán trực tiếp chi phí y tế của một trong hai hình thức bảo hiểm: BHYT hoặc bảo hiểm Generali. Nếu muốn sử dụng hai hình thức bảo hiểm, bạn có thể sử dụng BHYT và hưởng quyền lợi BHYT tại bệnh viện Từ Dũ, sau đó phần chi phí còn lại bạn tự thanh toán và nộp cho bảo hiểm Generali để được thanh toán lại.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

1234567
...