banner-tu-du_Sonno_1440x164---T7.2019.jpg
banner-tu-du_1440x164.jpg
Sinh theo Bảo hiểm bảo việt

Chào bạn, 

+ Hiện tại bệnh viện có ký hợp đồng bảo hiểm với Bảo Việt. Khi nhập viện, bạn vui lòng xuất trình thẻ bảo hiểm, giấy tờ tùy thân cho nhân viên tại nơi tiếp nhận (khoa Cấp cứu chống độc) để được hướng dẩn các thủ tục cần thiết. Mức hưởng của bạn còn tùy vào gói bảo hiểm mà bạn đã mua. 

Để biết trước quyền lợi của mình khi sinh tại bệnh viện, bạn có thể liên hệ với bảo hiểm Bảo Việt để được tư vấn thêm. 

+ Với bệnh nhân bảo hiểm dịch vụ, tiền ứng trước thường là từ 5 - 10  triệu đồng. Tiền ứng trước này sẽ được cấn trừ vào tổng chi phí điều trị khi thanh toán xuất viện. 

Chúc bạn nhiều sức khỏe.

CN. NGUYỄN HẢI DƯƠNG -  PHÒNG TCKT 

Bảo hiểm Bảo Minh/Aon

Chào bạn, 

Hiện tại bệnh viện có ký hợp đồng bảo hiểm với Bảo Minh. Khi nhập viện, bạn vui lòng trình thẻ bảo hiểm, giấy tờ tùy thân cho nhân viên y tế tại nơi tiếp nhận (Khoa Cấp cứu chống độc) để được tư vấn cụ thể. Mức hưởng bảo hiểm khi sinh tại bệnh viện còn tùy vào thỏa thuận của bạn với bảo hiễm Bảo Minh. 

Nếu muốn biết trước mức quyền lợi được hưởng,  bạn vui lòng liên hệ với bảo hiểm Bảo Minh để được tư vấn cụ thể thêm.

Chúc bạn nhiều sức khỏe. 

CN.NGUYỄN HẢI DƯƠNG  -  PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Sinh sản

Chào bạn, 

Khi nhập viện ở Bệnh viện Từ Dũ, bạn vui lòng xuất  trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân và kèm theo giấy chuyển tuyến của bệnh viện tuyến quận, huyện (bệnh viện quận 4) cho nhân viên y tế khoa cấp cứu chống độc. Mức hưởng quyền lợi BHYT của bạn là đúng tuyến (100%) hoặc trái tuyến (60%) sẽ  tùy vào: 

+ Có giấy chuyển tuyến hoặc nhập viện trong tình trạng có bệnh lý cấp cứu thì mức hưởng là 100% trên mức  hưởng BHYT của bạn. 

+ Không có giấy chuyển tyến và nhập viện không phải là bệnh lý cấp cứu, thì mức hưởng trái tuyến chỉ là 60% trên mức hưởng BHYT . 

Ngoài ra, Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, tiền công sanh mổ dịch vụ nếu bạn có đăng ký)

Chúc bạn nhiều sức khỏe. 

CN. NGUYỄN HẢI DƯƠNG - P.TCKT

BHYT

Chào bạn, 

Hiện tại, SAS (South Asia Servicer)  có hợp đồng liên kết với bệnh viện Từ Dũ. Khi đến nhập viện, bạn vui lòng xuất trình thẻ bảo hiểm của SAS và giấy tờ tùy thân cho nhân viên nơi tiếp nhận (khoa Cấp cứu chống độc). Nhân viên y tế sẽ hướng dẫn bạn cụ thể thủ tục để được cung cấp dịch vụ theo hợp đồng với SAS.

Trường hợp bạn muốn biết rõ mức quyền lợi nằm viện của mình thì bạn nên liên hệ trước với bảo hiểm SAS để được tư vấn chi tiết.

Chúc bạn nhiều sức khỏe. 

CN. NGUYỄN HẢI DƯƠNG  - P.TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Thắc mắc về bảo hiểm y tế

Chào bạn, 

Bạn đang đăng ký mua BHYT ở Bệnh viện Thống nhất. Bạn muốn sinh bé ở Bệnh viện Từ Dũ. Khi làm thủ tục nhập viện, bạn vui lòng xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân và kèm theo giấy chuyển tuyến của bệnh viện Thống Nhất (nếu có). 

Mức hưởng quyền lợi BHYT của bạn là đúng tuyến (100%) hoặc trái tuyến (60%) còn tùy vào: 

+ Có giấy chuyển tuyến hoặc nhập viện trong tình trạng có bệnh lý cấp cứu thì mức hưởng là 100% trên mức quyền lợi BHYT của bạn. 

+ Không có giấy chuyển tyến và nhập viện không phải là bệnh lý cấp cứu, thì mức hưởng trái tuyến là 60% trên mức hưởng BHYT của bạn 

Ngoài ra, bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, tiền công sanh mổ dịch vụ nếu bạn có đăng ký)

Chi phí khi đăng ký dịch vụ theo yêu cầu (chọn hay không chọn bác sĩ) là tiền công dịch vụ, 1.500.000 đồng đối với sinh thường; 2.500.000 đồng đối với sinh mổ,...

Chúc bạn nhiều sức khỏe. 

CN. NGUYỄN HẢI DƯƠNG

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

BẢO HIỂM - DỊCH VỤ

Chào bạn, 

+ Hiện tại Bệnh viện có ký hợp đồng liên kết bảo hiểm với công ty South Asia Services. Nhưng, bạn chỉ có thể sử dụng thẻ BHYT hoặc bảo hiểm của công ty South Asia Services.

Bạn muốn biết rõ trước mức quyền lợi nằm viện của mình khi sử dụng bảo hiểm của công ty South Asia Services thì bạn nên liên hệ với  công ty để được tư vấn cụ thể hơn. 

+ Khi làm thủ tục, bạn vui lòng xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân và giấy chuyển tuyến ( nếu có) để được hưởng quyền lợi BHYT. 

+ Khi sinh, bạn có thể đăng ký dịch vụ may thẩm mỹ tầng sinh môn. Chi phí tiền công dịch vụ may thẩm mỹ là 1.500.000 đồng. 

+ Bạn có thể thanh toán tiền tạm ứng, viện phí bằng các loại thẻ ngân hàng, trong đó có thẻ master card. 

Chúc bạn nhiều sức khỏe. 

CN.NGUYỄN HẢI DƯƠNG

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Hỏi thông tin về bảo hiểm y tế

Chào bạn, 

Bạn đang đăng ký mua BHYT ở Bệnh viện Thống nhất. Bạn muốn đến khám thai và sinh tại Bệnh viện Từ Dũ. Khi làm thủ tục đăng ký khám và sinh, bạn vui lòng xuất  trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân và kèm theo giấy chuyển tuyến của bệnh viện Thống Nhất (nếu có)

1) Đối với lần khám thai đầu tiên, bạn phải kèm theo giấy chuyển tuyến của bệnh viện Thống Nhất, thì bạn mới được hưởng BHYT đúng tuyến là 100% trên mức hưởng.

2) Khi nhập viện, mức hưởng quyền lợi BHYT của bạn là đúng tuyến (100%) hoặc trái tuyến (60%) còn tùy vào: 

+ Có giấy chuyển tuyến hoặc nhập viện trong tình trạng có bệnh lý cấp cứu thì mức hưởng là 100% trên mức quyền lợi BHYT của bạn. 

+ Không có giấy chuyển tyến và nhập viện không phải là bệnh lý cấp cứu, thì mức hưởng trái tuyến là 60% trên mức quyền lợi BHYT của bạn  

Ngoài ra, bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, tiền công sanh mổ dịch vụ nếu bạn có đăng ký)

Chúc bạn nhiều sức khỏe. 

CN. NGUYỄN HẢI DƯƠNG - P.TCKT

BHYT k3

Chào chị, 

Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi: Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo (trên thẻ BHYT có mã khu vực K1,K2,K3), khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương theo mức 100% quyển lợi được hưởng.

Khi làm thủ tục nhập viện tại Bệnh viện Từ Dũ, chị vui lòng xuất trình thẻ BHYT (có mã K3) và giấy tờ tùy thân cho nhân viên y tế để được hưởng quyền lợi BHYT đúng tuyến là 100% trên mức hưởng của chị (không nhất thiết phải có giấy chuyển tuyến kèm theo)

Chúc Chị thật nhiều sức khỏe. 

CN.NGUYỄN HẢI DƯƠNG - P.TCKT

Sinh đẻ ở bệnh viện Từ Dũ

Chào bạn, 

Bạn đang đăng ký mua BHYT ở bệnh viện quận 12. Bạn muốn đến sinh tại bệnh viện Từ Dũ thì vẫn được hưởng BHYT khi đăng ký sinh dịch vụ tại bệnh viện Từ Dũ. 

Khi nhập viện, bạn vui lòng xuất  trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân và kèm theo giấy chuyển tuyến của bệnh viện tuyến quận, huyện (nếu có): mức hưởng quyền lợi BHYT của bạn là đúng tuyến (100%) hoặc trái tuyến (60%) còn tùy vào: 

+ Có giấy chuyển tuyến hoặc nhập viện trong tình trạng có bệnh lý cấp cứu thì mức hưởng là 100% trên mức  hưởng BHYT của bạn. 

+ Không có giấy chuyển tyến và nhập viện không phải là bệnh lý cấp cứu, thì mức hưởng trái tuyến là 60% trên mức hưởng BHYT của bạn  

Ngoài ra, Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, tiền công sanh mổ dịch vụ nếu bạn có đăng ký)

Chúc bạn nhiều sức khỏe. 

CN. NGUYỄN HẢI DƯƠNG - P.TCKT

Bảo hiểm y tế trái tuyến

Chào bạn, 

Khi làm thủ tục nhập viện tại Bệnh viện Từ Dũ, bạn vui lóng xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân (CMND) thì bạn sẽ được hưởng quyền lợi BHYT. Tỷ lệ đúng tuyến hay trái tuyến còn tùy vào bạn có giấy chuyển tuyến hay không 

+ Nếu bạn có kèm giấy chuyển tuyến của BV đa khoa tỉnh Đồng Nai hoặc bạn nhập viện trong tình trạng có bệnh lý cấp cứu thì bạn được hưởng 100% trên mức mức quyền lợi BHYT 

+ Nếu không có giấy chuyển tuyến hoặc bạn nhập viện không trong tình trạng có bệnh lý cấp cứu, bạn được hưởng tỷ lệ trái tuyến là 60%  trên mức mức quyền lợi BHYT 

Ngoài ra, Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, nếu bạn có đăng ký nằm phòng dịch vụ)

Chúc bạn thật nhiều sức khỏe.

CN. NGUYỄN HẢI DƯƠNG - P,TCKT 

1234567
...