trang-trong.jpg
Chi phí sinh dịch vu và BHYT

Chào bạn,

1/ Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu bạn nhập viện trong tình trạng cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Tình trạng cấp cứu do bác sị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện khám và xác định. Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Bạn phải tự thanh toán phần đồng chi trả (nếu có) và thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT và các dịch vụ theo yêu cầu (trong đó có tiền phòng dịch vụ, tiền đăng ký sinh dịch vụ hay mổ dịch vụ).

2/ Bạn có quyền đăng ký phòng nằm dịch vụ tại các khu H, N, M và căn cứ theo tình hình phòng trống thực tế tại thời điểm bạn đăng ký, bộ phận đặt phòng sẽ sắp xếp phòng dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn. Chấ độ chăm sóc y tế tại các khu H, N, M là như nhau.

3/ Khi bé sinh ra về phòng với mẹ sẽ có nôi riêng để nằm.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Giấy chuyển tuyến, và giấy hẹn khám bệnh viện Từ Dũ

Chào bạn,

Khi khám thai tại bệnh viện Từ Dũ, nếu có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Sau khi khám, nếu bạn có giấy hẹn khám lại và bạn đi đúng hẹn của bác sĩ thì bạn vẫn được hưởng quyền lợi BHYT như có giấy chuyển tuyến. Nếu sau khi tái khám theo chỉ định của bác sĩ xong mà không có giấy hẹn tái khám lần tiếp theo nữa thì xem như kết thúc quá trình khám thai BHYT có giấy chuyển tuyến đúng tuyến. Lần sau nếu bạn đi khám hoặc đi sinh, nếu có giấy chuyển tuyến đúng tuyến mới thì bạn mới được thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

Bảo hiểm

Chào bạn,

Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu bạn nhập viện trong tình trạng cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Tình trạng cấp cứu do bác sị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện khám và xác định. Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT).

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán

BHYT

Chào bạn,

Khi khám thai tại bệnh viện Từ Dũ, nếu có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT), nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn không được thanh toán BHYT.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

 

Bảo Hiểm Y Tế

Chào bạn,

1/ Khi sinh con tại bệnh viện Từ Dũ, nếu bạn nhập viện trong tình trạng cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT). Tình trạng cấp cứu do bác sị tại khoa Cấp cứu của bệnh viện khám và xác định. Nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT).

2/ Khi khám thai tại bệnh viện Từ Dũ, nếu có giấy chuyển tuyến đúng tuyến thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi BHYT được hưởng (thanh toán các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của BHYT), nếu không có giấy chuyển tuyến thì bạn không được thanh toán BHYT.

3/ Tổng chi phí cho một trường hợp sinh thường ngã âm đạo khoảng 4 triệu đồng và sinh mổ khoảng 7 triệu đồng, chi phí này chưa bao gồm chi phí nằm phòng dịch vụ theo yêu cầu (nếu bạn có đăng ký) và chi phí đăng ký sinh thường dịch vụ hoặc sinh mổ dịch vụ.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Chế độ hưởng BHYT khi sinh

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

BHYT khi sanh tại bv từ dũ

Chào bạn,

Vì không xem được trực tiếp bảng kê chi phí và hóa đơn đóng tiền của bạn nên bệnh viện chưa thể trả lời cụ thể cho bạn. Tuy nhiên, bệnh viện có thể lưu ý cho bạn một số vấn đền sau đây:

- Chi phí nằm viện của bạn gồm có tiền khám, thuốc, vật tư y tế sử dụng, chi phí ngày giường bệnh, chi phí cuộc sinh, chi phí cuộc mổ, các dịch vụ kỹ thuật do nhà nước quy định giá thu và các dịch vụ kỹ thuật do bệnh viện quy định giá thu (khám chữa bệnh theo yêu cầu) được kê ở 2 bảng kê chi phí khác nhau, số tiền phải thanh toán của bạn bằng tổng chi phí của 2 bảng kê này.

- Khi sinh bé tại Từ Dũ trong trường hợp cấp cứu. Do có thẻ BHYT hợp lệ nên bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi được hưởng của bạn. Vì vậy, theo như thông tin bạn hỏi thì mức quyền lợi được hưởng của bạn chỉ là 80%, phần đồng chi trả của bạn là 20%.

- Tổng chi phí ở 2 bảng kê nêu trên sau khi trừ đi phần BHYT thanh toán, trừ đi tiền đã tạm ứng trước của bạn, phần còn lại sẽ là phần bạn phải thanh toán khi làm thủ tục xuất viện.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Thắc mắc

Chào bạn

Bạn vui lòng liên hệ cơ quan BHXH để được giải đáp.

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

BHYT

Chào bạn,

BHYT đăng ký ở Bình Dương hay ở TPHCM thì khi nhập viện bệnh viện Từ Dũ sinh, nếu có thẻ BHYT hợp lệ và CMND, bạn được BHYT thanh toán 60% mức quyền lợi BHYT được hưởng, nếu có thêm giấy chuyển tuyến đúng tuyến hoặc được các bác sĩ tại khoa Cấp cứu của bệnh viện xác định nhập viện sinh trong tình trạng cấp cứu thì bạn được BHYT thanh toán 100% mức quyền lợi được hưởng.

Chúc bạn nhiều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

Sử dụng bảo hiểm bảo việt khi đi sinh

Chào bạn,

Khi nhập viện sinh tại bệnh viện Từ Dũ, nếu bạn sử dụng thẻ bảo hiểm của công ty Bảo Việt, bệnh viện Từ Dũ sẽ có một bảng kê chi phí ước tính về trường hợp của bạn và gửi sang cho công ty Bảo Việt để xác nhận bảo lãnh. Khi đó, công ty Bảo Việt sẽ xác nhận bảo lãnh các chi phí theo hợp đồng bảo hiểm mà côngt y của bạn đã mua cho bạn. Vì vậy, bạn nên tư vấn với công ty bảo hiểm Bảo Việt về các quyền lợi cụ thể sẽ được hưởng trước khi bạn nhập viện sinh tại Từ Dũ.

Chúc bạn hniều sức khỏe!

CN. Huỳnh Thế Cường
P. Tài chính kế toán 

1234567
...