banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Ý nghĩa các thông số của kết quả XN máu?

Hỏi - 21/12/2012
Em mang thai được 6 tuần, đi XN máu tổng quát có các thông số sau, emm không hiểu lắm nhưng vì số lượng bệnh nhân đông quá nên BS không giải thích được. Mong giải thích giúp em. Em cám ơn! Huyết học TPTTB máu(Máy đếm Laser) WBC 9.04 Neu 64.2 Lym
Trả lời

Chào em

WBC (White Blood Cell) là số lượng tế bào bạch cầu trong máu và Neu (Neutrophil) là tỉ lệ phần trăm số lượng bạch cầu đa nhân trung tính, Lym (Lympho) là tỉ lệ bạch cầu lympho. Hai gía trị em nêu về WBC và Neu là trong giới hạn bình thường.

ThS. BS. Ngô Thị Yên
Khoa Khám bệnh - BV Từ Dũ