Thông tin nội bộ
Bảng mô tả công việc - Đánh giá CBCC 2011
Kính gửi: Lãnh đạo các khoa/phòng


Phòng Tổ chức cán bộ gửi đến các khoa/phòng BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC và ĐÁNH GIÁ CBCC NĂM 2011.

* Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.
Khác
Nhằm tăng cường chất lượng điều trị và chăm sóc, bảo đảm an toàn cho người bệnh và cán bộ y tế, ban giám đốc thông báo về việc củng cố hệ thống báo cáo các sự cố như sau:
14/09/2011
Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe (T4G) thông báo chương trình Sinh hoạt Khoa học Kỹ thuật (SHKHKT) tháng 9/2011 (chương trình dành cho Cán bộ y tế) gồm các đề tài sau:
30/08/2011
Trước đây, nhằm đảm bảo an toàn cho bác sĩ khi tham gia sanh mổ dịch vụ ban đêm, bệnh viện có hỗ trợ vé taxi đi lại cho các bác sĩ.
19/08/2011