banner-tu-du_1440x164.jpg

Bảo hiểm đúng tuyến

Hỏi

Em đăng kí bảo hiểm ở bệnh viện Thống nhất. Bây giờ em muốn sanh ở Từ Dũ. Sanh dịch vụ thì bảo hiểm của em có được sử dụng đúng tuyến ở Từ Dũ không ạ? Và sẽ được sử dụng như thế nào?

Trả lời

Chào bạn, 

Bạn đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Thống Nhất. Bạn muốn sinh ở bệnh viện Từ Dũ nhưng không có giấy chuyển tuyến của Thống Nhất thì tùy theo lúc bạn nhập viện tại khoa cấp cứu chống độc : 

+ Nếu trong tình trạng cấp cứu, thì bạn vẫn được hưởng tỷ lệ đúng tuyến là 100% trên mức hưởng của bạn ; Hoặc

+ Nhập viện không phải trong tình trạng cấp cứu và không có giấy chuyển tuyến thì bạn chỉ được hưởng tỷ lệ trái tuyến là 60% trên mức hưởng của bạn. 

Bạn phải tự thanh toán phần cùng chi trả và chi phí ngoài phạm vi thanh toán của BHYT; gồm có tiền phòng dịch vụ, tiền công sinh mổ dịch vụ theo yêu cầu...( Nếu bạn có đăng ký).

Sau khi sinh, bạn vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để đăng ký phòng dịch vụ tùy theo khả năng của mình và tình hình phòng dịch vụ lúc đó.

Chúc bạn nhiều sức khỏe.

CN.NGUYỄN HẢI DƯƠNG - PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN