trang-trong.jpg
day-tho.jpg
Thư mời chào giá

Bộ dây thở dùng cho máy gây mê giúp thở 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 13/05/2021 đến hết ngày 17/05/2021

 

Karl-Storz.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa Bo mạch nguồn và bo mạch cao áp của Nguồn sáng lạnh 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 12/5/2021 đến hết ngày 17/5/2021

Karl-Storz.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa Bo mạch cao tần đơn cực và lưỡng cực 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 11/5/2021 đến hết ngày 14/5/2021

Thư mời chào giá

Máy laser điều trị bệnh lý võng mạc

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 10/05/2021 đến hết ngày 14/05/2021.

Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 10/5/2021 đến hết ngày 14/5/2021

Thư mời chào giá

Bảo trì Máy 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 10/5/2021 đến hết ngày 14/5/2021

Geotech-G100.jpg
Thư mời chào giá

Hiệu chuẩn máy đo nồng độ CO2 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 07/5/2021 đến hết ngày 11/5/2021

kit.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 05/5/2021 đến hết ngày 07/5/2021

Amsco-Century.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 04/5/2021 đến hết ngày 07/5/2021

BAO-TRI-Y-TE.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 26/4/2021 đến hết ngày 04/5/2021

 

1234567
...