pregeu-pc-1440x164.jpg

Tiem ngưa sởi

Hỏi - 16/11/2010
COn tôi đã tiêm ngừa sởi, rubellla quai ị vào tháng thứ 9 sau khi sanh và mũi thứ 2 vào tháng 9 năm 2009 thì bao lâu mới tiêm ngừa nhắc lại? Xin cám ơn.
Trả lời

Chào anh Chương,

Thường thì bé sẽ được tiêm sởi vào lúc 9 tháng tuổi và tiêm sởi, quai bị, rubella vào 15 tháng tuổi (hay lớn hơn vài tháng). Nếu bé của anh được tiêm giống như vậy thì anh có thể cho bé tiêm nhắc lại sởi quai bị rubella lúc bé được 4-6 tuổi.

Thân mến.

BS. CKI. Nguyễn Thị Từ Anh
Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Từ Dũ