banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Sinh dịch vụ

Hỏi - 25/04/2011
Thưa bác sĩ! Tôi theo khám thai tại khoa khám dịch vụ của bệnh viện Từ Dũ từ đầu tới lúc sinh thì tôi có thể đăng ký sinh dịch vụ được không? Tôi không quen bác sĩ nào cả nhưng khi đến bệnh viện sinh thì muốn đăng ký sinh dịch vụ và bác sĩ đỡ sinh là bác sĩ trực chính hôm đó thì có được không ạ? Xin chờ hồi âm của bác sĩ!
Trả lời

Chào Thùy Linh, 

Chị khám thai tại bệnh viện Từ Dũ hay không khám thai tại viện, chị đều có thể đăng ký sanh dịch vụ tại bệnh viện Từ Dũ. Khi đau bụng sanh, chị vào khám tại Khoa Cấp cứu, và đăng ký bác sĩ trực ngày hôm đó đỡ sanh cho bạn.

Thân chào

BS. CKI. Đặng Thị Trân Hạnh
Khoa Khám Bệnh - Bệnh viện Từ Dũ