banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Cho em hoi anh huong cua thuoc khi uong tuan dau mang thai

Hỏi - 25/04/2011
luc mang thai em khong biet nen co uong va chich thuoc tri cac benh ho, va nhuc suong song, khoang mot tuan. Sau khi thay cham kinh em co thu que thu nhanh thi ket qua duong tinh.
Chu ky kinh nguyet cau em bat dau la ngay 13 hang thang vao ngay 04 thang sau em dung thuoc den ngay den ngay 12 thi dung va vao ngay 17 em thu thai ket qua la co thai.
  em uong thuoc nhu vay co anh huong gi khong thua bac si. Cam on bac si nhieu!
Trả lời

Chào bạn Dương,

Em cần cho biết ngày kinh cuối của em, và tên các loại thuốc em đã sử dụng, thời gian sử dụng, thì bác sĩ mới biết có ảnh hưởng như thế nào đến thai của em.

Thân chào

BS. CKI. Đặng Thị Trân Hạnh
Khoa Khám Bệnh - Bệnh viện Từ Dũ