banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Hồng cầu nhỏ

Hỏi - 08/09/2016

Thưa bác sĩ. Theo như tham khảo trên mạng và cũng đọc 1 vài bài giải đáp của bác sĩ thì thể tích hồng cầu của người bình thường MCV: 80-100fL. Lượng hầu câu trung bình MCH: 26-32pg. Hôm trước tôi có đi xét nghiệm và có chỉ số thể tích hồng cầu MCV: 82,6 và MCH : 27.2. Tại sao bác sĩ bên đơn vị xét nghiệm lại nói tôi bị hồng cầu nhỏ và yêu cầu làm điện di, chỉ số điện di của tôi đều trong giới hạn chỉ số bình thường. bác sĩ đó lại nói tôi có nguy cơ mang gen anpha bệnh thalas.

Trả lời

Chào bạn,

Bạn nên hỏi trực tiếp lại phòng xét nghiệm bạn đang làm vì tùy từng loại máy xét nghiệm mà chỉ số xét nghiệm có thể thay đổi ngưỡng bình thường.

Thân mến,

Ths. BS Phan Thanh Bình
Khoa Chăm sóc trước sinh - BV Từ Dũ