banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Giá sinh Dịch vụ Gia đình

Hỏi - 24/08/2011
Tôi muốn đang ký sinh dịch vụ Gia đình tại BV TD, có phải đang ký trước không và chi phí sinh dịch vụ này là bao nhiêu? Dịch vụ này chỉ dành cho sinh thường hay cả sinh mổ?
Trả lời
Chào bạn,

HIện tại, việc đăng ký phòng dịch vụ không được đăng ký trước. Nếu bạn muốn đăng ký thì khi vào bệnh viện sanh thì bạn có thể yêu cầu đăng ký chế độ Sanh dịch vụ và trong chế độ đó bạn có thể đăng ký phòng dịch vụ.

Thân ái.

KTV. Lê Đào Minh Châu
Bộ phận website