banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

03/11/2009

Khoa Hậu sản


  • SẢN H
  • SẢN N1
  • SẢN N2
  • SẢN M

Chức năng: 

Khoa Hậu sản có chức năng tiếp nhận chăm sóc, phục vụ cho bệnh nhân sau sanh hoặc phẫu thuật, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

Nhiệm vụ:

- Thực hiện đúng các nội quy của Bộ y tế, Sở y tế, Bệnh viện đề ra.

- Phục vụ tất cả các bệnh nhân ĐTTYC.

- Theo dõi, chăm sóc, điều trị các bệnh hân tiền sản; tiền phẫu; hậu phẫu: sản khoa, phụ khoa; hậu sản: thường, khó; các bệnh nhân Thụ tinh trong ống nghiệm có vấn đề: chuyển phôi, giảm thai, doạ sẩy thai, doạ sanh non, dưỡng thai, tiền sản giật, ối ít, đa thai, thai có kèm theo bệnh lý nội khoa: tim mạch, cao HA, tiểu đường…

- Phục vụ bệnh nhân người nước ngoài.