banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

14/02/2019

Khoa Kế hoạch gia đình

Chức năng:

Khoa Kế hoạch hóa gia đình là khoa lâm sàng có chức năng tư vấn, thực hiện các công việc liên quan đến kế hoạch hóa gia đình, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực  hiện các công việc tại khoa.

Nhiệm vụ  :

- Khám, tư vấn và thực hiện các phương pháp KHHGĐ.

- Cung cấp dịch vụ thân thiện vị thành niên.

- Tư vấn và thực hiện dịch vụ phá thai: ngoại và nội khoa.

- Huấn luyện và đào tạo.

- Giáo dục truyền thông.

- Nghiên cứu khoa học.

- Hợp tác quốc tế.

- Chỉ đạo tuyến các tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam