banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

02/12/2021

Khoa Cấp cứu chống độc

Chức năng:

Khoa Cấp Cứu Chống Độc có chức năng  tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

Nhiệm vụ: 

- Là khoa lâm sàng có nhiệm vụ tiếp tục điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh nặng của các khoa lâm sàng trong bệnh viện chuyển đến.

- Tham gia cấp cứu ngoại viện trong tình trạng xảy ra cấp cứu hàng loạt – cấp cứu thảm họa.

- Phối hợp và hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu tại các khoa khác trong bệnh viện.

- Trường hợp bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn hội chẩn mời tuyến trên hổ trợ hoặc chuyển người  bệnh.

- Khám nhận và xử trí các trường hợp bệnh lý sản phụ khoa, bệnh của tuyến trước chuyển đến và tất cả thai phụ đến sanh tại viện.

- Tham  gia công tác hội chẩn liên viện, ngoại viện và tại bệnh viện

- Phối hợp với các phòng chức năng và khoa phòng có liên quan thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao

- Khám nhận và xử trí các trường hợp bệnh lý sản phụ khoa, bệnh của tuyến trước chuyển đến và tất cả các thai phụ đến sanh tại bệnh viện.

- Phối hợp Khoa GMHS cấp cứu bệnh nặng trong tình trạng nguy kịch. Sơ cấp cứu các trường hợp bệnh lý nội, ngoại, nhi, nhiễm.

- Trưởng khoaThực hiện nhiệm vụ quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa lâm sàng, trưởng khoa hồi sức cấp cứu có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa hồi sức cấp cứu.

- Bố trí nhân lực và thiết bị y tế hợp lý, đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng cấp cứu liên tục 24 giờ.

- Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện tốt việc tiếp nhận và cấp cứu người bệnh theo đúng quy chế cấp cứu. Phối hợp với các trưởng khoa chỉ đạo chuyên môn hệ thống cấp cứu trong bệnh viện.

- Tổ chức công tác hồi sức cấp cứu người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm. Khi phát hiện bệnh gây dịch nguy hiểm, trưởng khoa có trách nhiệm báo cáo giám đốc, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và khẩn trương thông báo cho các khoa có liên quan để tổ chức phòng chống dịch theo quy định.

Có quyền hạn chung của trưởng khoa khoa

 Năm thành lập: 2008

 Slogan: TRAO TRỌN NIỀM TIN – ĐONG ĐẦY HẠNH PHÚC