banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

03/12/2021

Khoa Sản N2

Chức năng: 

Khoa Sản N2 có chức năng tiếp nhận chăm sóc, phục vụ cho bệnh nhân sau sanh, sau phẫu thuật sản khoa và phụ khoa, sau phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ... Đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

Nhiệm vụ: 

Thực hiện đúng các nội qui của Bộ Y Tế, Sở Y Tế, Bệnh viện đề ra.

Theo dõi, chăm sóc, điều trị các bệnh nhân hậu sản, hậu phẫu: sản khoa và phụ khoa, chuẩn bị tiền phẫu cho bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật các bệnh lý phụ khoa.

Giảng dạy và đào tạo Cán bộ y tế

Nghiên cứu khoa học

Tham gia chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật

Ngày thành lập: 12/02/2014.

Slogan: “NỤ CƯỜI CỦA BẠN LÀ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TÔI”